Search results

 1. Descriptor6611 uhelný a těžební průmysl
  Non-descriptor coal and mining industries
  industries charbonnière et minière
  Kohleindustrie und Bergbau
  Narrower term těžební průmysl
  důlní produkty
  uhelný průmysl
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptordůlní produkce
  Non-descriptor mining production
  production minière
  Erzproduktion
  DŮLNÍ VÝROBA
  FÖRDERLEISTUNG
  MINENPRODUKTION
  Broader term těžební průmysl
  Micro ThesaurusMT 6611 uhelný a těžební průmysl
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Nařízení
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptordůlní provoz
  Non-descriptor mining operation
  exploitation minière
  Bergwerksbetrieb
  DŮL
  LOM
  PODZEMNÍ TĚŽBA
  POVRCHOVÁ TĚŽBA
  DEEP MINING
  MINE
  OPEN-CAST PIT
  QUARRY
  CARRIèRE
  EXPLOITATION à CIEL OUVERT
  EXPLOITATION SOUTERRAINE
  MINE
  BERGWERK
  GRUBENBETRIEB
  STEINBRUCH
  TAGEBAUBETRIEB
  UNTERTAGEBETRIEB
  Broader term těžební průmysl
  Micro ThesaurusMT 6611 uhelný a těžební průmysl
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (5) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (1) - Zákony
  (2) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  subject heading

  subject heading

 4. 4.kovy

  Descriptorkovy
  Non-descriptor metals
  métal
  Metall
  Narrower term slitina
  železný kov
  těžký kov
  neželezný kov
  drahý kov
  ferroslitina
  polokov
  speciální kovy
  Broader term 6816 hutnictví železných a neželezných kovů
  Micro ThesaurusMT 6816 hutnictví železných a neželezných kovů
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (13) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Příručky
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorložiska rud
  Non-descriptor ore deposit
  gisement de minerai
  Erzlagerstätte
  LOŽISKA
  RUDNÍ LOŽISKA
  RUDNÍ VRSTVA
  ZRUDNĚNÍ
  MINERAL DEPOSIT
  MINERAL SEAM
  STRATUM
  GISEMENT
  GISEMENT MINIER
  LAGERSTÄTTE
  Broader term těžební průmysl
  Micro ThesaurusMT 6611 uhelný a těžební průmysl
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptornerostné zdroje
  Non-descriptor mineral resources
  ressource minérale
  verfügbare Böden
  DISPONIBILNÍ ZDROJE
  LOŽISKA NERUD
  MINERÁLNÍ ZDROJE
  SUROVINOVÉ ZDROJE
  MINING RESOURCES
  RESSOURCE MINIèRE
  Broader term přírodní zdroje
  Micro ThesaurusMT 5211 přírodní prostředí
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Encyklopedie
  (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (23) - Studie
  (7) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptortěžba rud
  Non-descriptor mining of ore
  exploitation du minerai
  Erzbergbau
  ERZGEWINNUNG
  Narrower term důlní dobývání
  vrtání
  šelfové vrtání
  vrtné zařízení
  Broader term těžební průmysl
  Micro ThesaurusMT 6611 uhelný a těžební průmysl
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (4) - Monografie
  (2) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Zákony
  (1) - Nařízení
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorvyčerpávání zdrojů
  Non-descriptor exhaustion of resources
  épuisement des ressources
  Erschöpfung der Ressourcen
  Broader term využívání zdrojů
  Micro ThesaurusMT 5206 ekologická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Literatura faktu
  (4) - Monografie
  (2) - Studie
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorzpracování rud
  Non-descriptor ore processing
  traitement du minerai
  Erzaufbereitung
  PROCES RUDNÍ REDUKCE
  ORE-REDUCING PROCESS
  RÉDUCTION DU MINERAI
  REDUKTION VON ERZ
  Broader term těžební průmysl
  Micro ThesaurusMT 6611 uhelný a těžební průmysl
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading