Search results

 1. Descriptornáboženská diskriminace
  Non-descriptor religious discrimination
  discrimination religieuse
  religiöse Diskriminierung
  DISKRIMINACE NA ZÁKLADĚ VYZNÁNÍ
  Narrower term náboženský konflikt
  Broader term antidiskriminační politika
  Micro ThesaurusMT 1236 práva a svobody
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (12) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (1) - Judikáty
  (6) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (1) - Kolektivní monografie
  (15) - Monografie
  (2) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (1) - Souborné dílo
  (6) - Studie
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptornáboženská skupina
  Non-descriptor religious group
  groupe religieux
  religiöse Gruppe
  NÁBOŽENSKÁ MENŠINA
  RELIGIOUS MINORITY
  MINORITÉ RELIGIEUSE
  RELIGIÖSE MINDERHEIT
  Narrower term žid
  křesťan
  muslim
  buddhista
  hinduista
  Broader term společensko-kulturní skupina
  Micro ThesaurusMT 2821 sociální rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Adresáře
  (1) - Eseje
  (2) - Komentované zákony
  (2) - Literatura faktu
  (2) - Kolektivní monografie
  (9) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Rozhovory
  (5) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (9) - Studie
  (1) - Učebnice
  (3) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptornáboženský fundamentalismus
  Non-descriptor religious fundamentalism
  intégrisme religieux
  religiöser Fundamentalismus
  ISLÁMSKÝ FUNDAMENTALISMUS
  KŘESŤANSKÝ FUNDAMENTALISMUS
  MUSLIMSKÝ FUNDAMENTALISMUS
  NÁBOŽENSKÝ EXTREMISMUS
  FONDAMENTALISME RELIGIEUX
  Broader term náboženství
  Micro ThesaurusMT 2831 kultura a náboženství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Biografie
  (7) - Eseje
  (5) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (16) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (11) - Studie
  (2) - Úvahy
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptornáboženství
  Non-descriptor religion
  religion
  Religion
  DEISMUS
  FIDEISMUS
  KREACIONISMUS
  PANTEISMUS
  POBOŽNOST
  RELIGIOZITA
  SVATÝ
  SVĚTEC
  TEISMUS
  VĚŘÍCÍ
  VÍRA
  ZBOŽNOST
  GLAUBENSGEMEINSCHAFT
  RELIGIONSGEMEINSCHAFT
  Narrower term hinduismus
  instituce náboženství
  islám
  judaismus
  náboženská sekta
  teologie
  ateismus
  církev
  buddhismus
  křesťanství
  duchovenstvo
  náboženský fundamentalismus
  hnutí New Age
  mytologie
  primitivní náboženství
  svatý text
  Broader term 2831 kultura a náboženství
  Micro ThesaurusMT 2831 kultura a náboženství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (22) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Almanachy
  (2) - Atlasy
  (2) - Beletrie
  (3) - Bibliografie
  (36) - Biografie
  (5) - Bible
  (2) - Cestopisy
  (2) - Citáty
  (1) - Deklarace
  (1) - E-kniha
  (21) - Encyklopedie
  (45) - Eseje
  (2) - Korespondence
  (4) - Komentované zákony
  (4) - Literatura faktu
  (4) - Memoáry
  (17) - Kolektivní monografie
  (371) - Monografie
  (4) - Obrazová publikace
  (5) - Odborné zprávy
  (28) - Příručky
  (10) - Projevy
  (62) - Přednášky
  (3) - Průvodce
  (37) - Ročenky - monografie
  (8) - Rozhovory
  (55) - Sborníky
  (4) - Souborné dílo
  (4) - Skripta
  (15) - Seznamy
  (19) - Slovníky naučné speciální
  (146) - Studie
  (4) - Slovníky jazykové výkladové
  (25) - Učebnice
  (116) - Úvahy
  (12) - Výbor z díla
  (1) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (26) - Sebrané spisy
  (2) - Statistiky
  (1) - Charty
  (1) - Nařízení
  (1) - Výzkumné zprávy
  (3) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorpráva jednotlivce
  Non-descriptor rights of the individual
  droit de l'individu
  Recht des Einzelnen
  PRÁVA OSOBNOSTI
  ZÁKLADNÍ PRÁVA
  ZÁKLADNÍ SVOBODY
  CITIZENS' RIGHTS
  ENJOYMENT OF POLITICAL RIGHTS
  FUNDAMENTAL FREEDOM
  FUNDAMENTAL RIGHTS
  PERSONAL FREEDOM
  DROIT DE LA PERSONNALITÉ
  DROITS FONDAMENTAUX
  LIBERTÉ FONDAMENTALE
  LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  LIBERTÉ PUBLIQUE
  FREIHEIT DER PERSON
  GRUNDFREIHEITEN
  GRUNDRECHTE
  PERSÖNLICHE FREIHEIT
  PERSÖNLICHKEITSRECHT
  Narrower term práva žen
  otroctví
  svoboda přesvědčení
  svoboda vyznání
  právo na sebeurčení
  ochrana soukromí
  svoboda pohybu
  sexuální svoboda
  práva dítěte
  kruté a ponižující zacházení
  právo na fyzickou integritu
  Broader term 1236 práva a svobody
  Micro ThesaurusMT 1236 práva a svobody
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (14) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Beletrie
  (1) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (1) - Čítanky
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (5) - Eseje
  (2) - Judikáty
  (2) - Komentované zákony
  (15) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (6) - Kolektivní monografie
  (51) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (20) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (1) - Rozhovory
  (12) - Sborníky
  (3) - Separáty
  (1) - Skripta
  (25) - Studie
  (11) - Učebnice
  (4) - Úvahy
  (1) - Zákoníky
  (6) - Zákony
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Plány
  (2) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading