Search results

 1. Descriptorpolitická filozofie
  Non-descriptor political philosophy
  philosophie politique
  politische Philosophie
  POLITICKÁ TEORIE
  POLITICKÝ PRINCIP
  POLITICAL PRINCIPLE
  POLITICAL THEORY
  PRINCIPE POLITIQUE
  THÉORIE POLITIQUE
  POLITISCHE THEORIE
  POLITISCHER GRUNDSATZ
  STAATSPHILOSOPHIE
  Narrower term demokracie
  zákonnost
  legitimita
  oddělení pravomocí
  Broader term 0406 politický rámec
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Antologie
  (1) - Beletrie
  (13) - Biografie
  (5) - Encyklopedie
  (55) - Eseje
  (3) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (3) - Kolektivní monografie
  (183) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (9) - Projevy
  (6) - Přednášky
  (9) - Rozhovory
  (55) - Sborníky
  (10) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (4) - Slovníky naučné speciální
  (101) - Studie
  (14) - Učebnice
  (21) - Úvahy
  (7) - Výbor z díla
  (8) - Sebrané spisy
  (2) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorpolitická ideologie
  Non-descriptor political ideology
  idéologie politique
  politische Ideologie
  IDEOLOGIE
  POLITICKÁ DOKTRÍNA
  POLITICKÉ PŘESVĚDČENÍ
  POLITICKÉ SMÝŠLENÍ
  POLITICKÝ NÁZOR
  POLITICAL DOCTRINE
  DOCTRINE POLITIQUE
  POLITISCHE AUFFASSUNG
  POLITISCHE DOKTRIN
  POLITISCHE LEHRE
  Narrower term komunismus
  konzervatismus
  ekologismus
  eurokomunismus
  evropská pravice
  fašismus
  levicový extremismus
  dělnická internacionála
  Socialistická internacionála
  liberalismus
  maoismus
  marxismus
  anarchismus
  světová politika
  nacionální socialismus
  nacionalismus
  regionalismus
  socialismus
  monarchismus
  sekularismus
  sociální demokracie
  populizmus
  Broader term 0406 politický rámec
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (28) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Antologie
  (1) - Almanachy
  (1) - Beletrie
  (3) - Bibliografie
  (20) - Biografie
  (1) - Cestopisy
  (1) - Deklarace
  (4) - Encyklopedie
  (26) - Eseje
  (1) - Faksimile
  (2) - Korespondence
  (29) - Literatura faktu
  (5) - Memoáry
  (13) - Kolektivní monografie
  (359) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (79) - Příručky
  (75) - Projevy
  (34) - Přednášky
  (3) - Rejstříky
  (5) - Rozhovory
  (95) - Sborníky
  (44) - Souborné dílo
  (8) - Separáty
  (12) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (6) - Slovníky naučné speciální
  (121) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (30) - Učebnice
  (44) - Úvahy
  (55) - Výbor z díla
  (18) - Sebrané spisy
  (14) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (1) - Komuniké
  (3) - Protokoly
  (1) - isn
  (1) - Plány
  (25) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorpolitická instituce
  Non-descriptor political institution
  institution politique
  politische Institution
  Narrower term orgány veřejné správy
  hlava státu
  protokol
  Broader term 0406 politický rámec
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (2) - Encyklopedie
  (1) - Jednací řády
  (1) - Kolektivní monografie
  (16) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (4) - Slovníky naučné speciální
  (5) - Studie
  (3) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorpolitická moc
  Non-descriptor political power
  pouvoir politique
  politische Befugnis
  KUMULACE MOCI
  POLITICKÉ VEDENÍ
  COMMANDEMENT POLITIQUE
  BEFUGNIS
  Narrower term právo posouzení
  prováděcí pravomoc
  právo iniciovat
  kontrolní moc
  rozhodovací pravomoc
  jednací pravomoc
  ratifikační pravomoc
  právo volné úvahy při výkonu pravomocí
  poradní pravomoc
  jmenovací moc
  veto
  Broader term 0406 politický rámec
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (15) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Antologie
  (1) - Bibliografie
  (3) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (2) - Encyklopedie
  (10) - Eseje
  (1) - Korespondence
  (12) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (11) - Kolektivní monografie
  (71) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (20) - Sborníky
  (35) - Studie
  (5) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (3) - Výbor z díla
  (15) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorpolitický režim
  Non-descriptor political system
  régime politique
  Regierungssystem
  DRUH STÁTU
  DRUH VLÁDY
  FORMA STÁTU
  FORMA VLÁDY
  POLITICKÝ SYSTÉM
  STÁTNÍ ZŘÍZENÍ
  VLÁDNÍ SYSTÉM
  POLITICAL REGIME
  SYSTèME POLITIQUE
  POLITISCHES SYSTEM
  REGIERUNGSFORM
  STAATSFORM
  Narrower term lidová demokracie
  diktatura
  exilová vláda
  povstalecká vláda
  parlamentní monarchie
  monokracie
  systém mnoha politických stran
  režim jedné politické strany
  autoritativní režim
  vojenský režim
  parlamentní zřízení
  federalismus
  republika
  vláda dvou politických stran
  změna politického režimu
  oligarchie
  prezidentský režim
  Broader term 0406 politický rámec
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (19) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Almanachy
  (7) - Biografie
  (1) - Cestopisy
  (1) - Deklarace
  (13) - Encyklopedie
  (14) - Eseje
  (20) - Literatura faktu
  (8) - Memoáry
  (20) - Kolektivní monografie
  (297) - Monografie
  (9) - Odborné zprávy
  (36) - Příručky
  (21) - Projevy
  (10) - Přednášky
  (1) - Průvodce
  (15) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (73) - Sborníky
  (8) - Separáty
  (15) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (4) - Slovníky naučné speciální
  (1) - Staré tisky
  (138) - Studie
  (33) - Učebnice
  (4) - Úvahy
  (3) - Výbor z díla
  (2) - Zákony
  (2) - Sebrané spisy
  (5) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (1) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (3) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (3) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 6. 6.stát

  Descriptorstát
  Non-descriptor State
  État
  Staat
  NÁRODNÍ STÁT
  Narrower term stát sociálních jistot
  nesekularizovaný stát
  právní stát
  federace
  sekularizovaný stát
  unitární stát
  konfederace států
  regionální stát
  státní symbol
  mnohonárodnostní stát
  Broader term 0406 politický rámec
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (11) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Almanachy
  (1) - Atlasy
  (1) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (7) - Encyklopedie
  (11) - Eseje
  (2) - Komentované zákony
  (6) - Literatura faktu
  (12) - Kolektivní monografie
  (201) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (16) - Příručky
  (4) - Projevy
  (18) - Přednášky
  (1) - Průvodce
  (2) - Ročenky - monografie
  (1) - arp
  (1) - Rozhovory
  (41) - Sborníky
  (5) - Separáty
  (22) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (3) - Slovníky naučné speciální
  (92) - Studie
  (69) - Učebnice
  (11) - Úvahy
  (10) - Výbor z díla
  (1) - Zákoníky
  (4) - Zákony
  (2) - Sebrané spisy
  (4) - Katalogy
  (12) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading