Search results

 1. Descriptor0406 politický rámec
  Non-descriptor political framework
  cadre politique
  Politischer Rahmen
  Narrower term stát
  politická ideologie
  politická instituce
  politická filozofie
  politická moc
  politický režim
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorfederace
  Non-descriptor federal State
  État fédéral
  Bundesstaat
  FEDERÁLNÍ STÁT
  FEDERATIVNÍ REPUBLIKA
  FEDERATIVNÍ STÁT
  SPOLKOVÝ STÁT
  FÖDÖRATIVER STAAT
  FÖDÖRATIVSTAAT
  Narrower term členská země federace
  Broader term stát
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Kolektivní monografie
  (23) - Monografie
  (1) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (8) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Katalogy
  (1) - Komuniké
  (7) - Ústavy
  (7) - Parlamentní materiály
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - Vládní materiály
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorkonfederace států
  Non-descriptor confederal State
  État confédéral
  Staatenbund
  KONFEDERATIVNÍ STÁT
  SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH STÁTŮ
  SPOLEK NEZÁVISLÝCH STÁTŮ
  STÁTNÍ SVAZ
  SVAZ STÁTŮ
  CONFEDERATION OF STATES
  CONFÉDÉRATION D'ÉTATS
  KONFÖDERATION
  STAATENVERBUND
  Broader term stát
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (3) - Ústavy
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptormnohonárodnostní stát
  Non-descriptor multiracial State
  État multiethnique
  Vielvölkerstaat
  MNOHONÁRODNOSTNÍ ZEMĚ
  MULTIRACIAL COUNTRY
  MULTIRACIAL NATION
  Broader term stát
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (8) - Monografie
  (1) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptornesekularizovaný stát
  Non-descriptor non-secular State
  État confessionnel
  Staat mit Staatsreligion
  CÍRKEV NEODLOUČENÁ OD STÁTU
  KONFESIJNÍ STÁT
  STÁT SE STÁTNÍM NÁBOŽENSTVÍM
  Narrower term islámský stát
  Broader term stát
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Monografie
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorprávní stát
  Non-descriptor rule of law
  État de droit
  Rechtsstaat
  Broader term stát
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Literatura faktu
  (4) - Kolektivní monografie
  (35) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (1) - Rozhovory
  (12) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (15) - Studie
  (21) - Učebnice
  (1) - Výbor z díla
  (2) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Diplomová práce
  (1) - Vládní materiály
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorregionální stát
  Non-descriptor regional State
  État régional
  Staatsform der regionalen Autonomie
  AUTONOMNÍ STÁT
  REGIONÁLNÍ AUTONOMIE
  Broader term stát
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorsekularizovaný stát
  Non-descriptor secular State
  État laïc
  laizistischer Staat
  ODDĚLENÍ CÍRKVE OD STÁTU
  ODLUKA CÍRKVE OD STÁTU
  SVĚTSKÝ STÁT
  ÉTAT LAïQUE
  Broader term stát
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (10) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Projevy
  (6) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (1) - Staré tisky
  (11) - Studie
  (6) - Úvahy
  (2) - Výbor z díla
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorstátní symbol
  Non-descriptor symbol of State
  symbole de l'État
  Staatssymbol
  STÁTNÍ ZNAK
  SYMBOL STÁTU
  STAATLICHES SYMBOL
  Broader term stát
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Alba
  (6) - Almanachy
  (1) - Atlasy
  (1) - Encyklopedie
  (1) - Literatura faktu
  (18) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (9) - Příručky
  (2) - Ročenky - monografie
  (3) - Sborníky
  (4) - Separáty
  (1) - Skripta
  (1) - Úvahy
  (1) - Zákony
  (4) - Katalogy
  (4) - Ústavy
  (1) - jdd
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptorstát sociálních jistot
  Non-descriptor Welfare State
  État providence
  Wohlfahrtsstaat
  BLAHOBYTNÁ SPOLEČNOST
  SOCIÁLNÍ STÁT
  SPOLEČNOST BLAHOBYTU
  STÁT BLAHOBYTU
  VYSPĚLÝ STÁT
  WELFARE STATE
  Broader term stát
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Eseje
  (1) - Literatura faktu
  (5) - Kolektivní monografie
  (19) - Monografie
  (1) - Příručky
  (9) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (13) - Studie
  (2) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (2) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading