Search results

 1. Descriptordaň ze mzdy
  Non-descriptor tax on employment income
  impôt sur les salaires
  Lohnsummensteuer
  DAŇ Z OBJEMU MEZD
  TAX ON WAGES AND SALARIES
  BESTEUERUNG DER LOHNSUMME
  Broader term daň z příjmů
  Micro ThesaurusMT 2446 daňová soustava
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (11) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  (2) - Zákony
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 2. 2.mzda

  Descriptormzda
  Non-descriptor pay
  salaire
  Lohn und Gehalt
  MZDOVÝ ZÁKLAD
  PLAT
  VÝDĚLEK
  VÝPLATNÍ PÁSKA
  ZÁLOHA NA MZDU
  REMUNERATION
  SALARY
  WAGES
  PAIE
  PAYE
  RÉMUNÉRATION
  TRAITEMENT
  BESOLDUNG
  BEZÜGE
  DIENSTBEZÜGE
  ENTGELT
  GEHALT
  VERDIENST
  VERGÜTUNG
  Narrower term úkolová mzda
  hodinová mzda
  nízká mzda
  srážky ze mzdy
  Broader term odměňování za práci
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Deklarace
  (17) - Komentované zákony
  (30) - Monografie
  (12) - Odborné zprávy
  (64) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (4) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (3) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (1) - Skripta
  (30) - Studie
  (10) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (6) - Výbor z díla
  (3) - Zákoníky
  (26) - Zákony
  (5) - Konferenční materiály
  (20) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (4) - Směrnice
  (9) - Vyhlášky
  (5) - Výzkumné zprávy
  (2) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorsociální příspěvek
  Non-descriptor social-security contribution
  cotisation sociale
  Sozialbeitrag
  PŘÍSPĚVEK ZAMĚSTNAVATELE
  PŘÍSPĚVEK ZE MZDY
  ZAMĚSTNANECKÝ PŘÍSPĚVEK
  EMPLOYEE'S CONTRIBUTION
  EMPLOYER'S CONTRIBUTION
  CHARGES SOCIALES
  COTISATION PATRONALE
  COTISATION SALARIALE
  ARBEITGEBERBEITRAG
  SOZIALABGABE
  Broader term sociální zabezpečení
  Micro ThesaurusMT 2836 sociální ochrana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (17) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (2) - Studie
  (3) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (11) - Zákony
  (2) - Směrnice
  subject heading

  subject heading