Search results

 1. Descriptordopravní přestupek
  Non-descriptor traffic offence
  infraction au code de la route
  Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung
  DRIVING OFFENCE
  ROAD TRAFFIC OFFENCE
  INFRACTION ROUTIèRE
  VIOLATION DU CODE DE LA ROUTE
  NICHTEINHALTUNG DER STRAßENVERKEHRSORDNUNG
  VERKEHRSDELIKT
  Broader term trestný čin
  Micro ThesaurusMT 1216 trestní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (2) - Příručky
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorsprávní právo
  Non-descriptor administrative law
  droit administratif
  Verwaltungsrecht
  ADMINISTRATIVNÍ PRÁVO
  Narrower term správní pravomoc
  správní řízení
  disciplinární právo
  přenesení pravomoci
  správní postih
  správní odpovědnost
  hospodářské právo veřejné
  správní opatření
  správní smlouva
  správní delikt
  Broader term 0436 výkonná moc a státní správa
  Micro ThesaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (15) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Jednací řády
  (8) - Judikáty
  (48) - Komentované zákony
  (6) - Kolektivní monografie
  (66) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (82) - Příručky
  (1) - Projevy
  (3) - Přednášky
  (4) - Rejstříky
  (2) - Ročenky - monografie
  (97) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (6) - Skripta
  (3) - Seznamy
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (6) - Slovníky naučné speciální
  (55) - Studie
  (128) - Učebnice
  (21) - Zákoníky
  (3) - Sbírky zákonů
  (27) - Zákony
  (2) - Zákonná opatření
  (1) - Nařízení
  (6) - Směrnice
  (1) - Ústavy
  (1) - Vyhlášky
  (1) - Výroční zprávy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading