Search results

 1. Descriptorobčansko-správní vztahy
  Non-descriptor citizen-authority relations
  relation administration-administré
  Beziehungen Verwaltung/Bürger
  Narrower term ombudsman
  správní odvolání
  správní formality
  průhlednost administrativy
  Broader term veřejná správa
  Micro ThesaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Judikáty
  (3) - Komentované zákony
  (8) - Monografie
  (15) - Příručky
  (9) - Sborníky
  (5) - Studie
  (9) - Zákony
  (1) - Směrnice
  (1) - Ústavy
  subject heading

  subject heading