Search results

 1. Descriptordeklasovaná třída
  Non-descriptor sub-proletariat
  sous-prolétariat
  Lumpenproletariat
  DEKLASOVANÁ VRSTVA
  LUMPENPROLETARIÁT
  NEJNIŽŠÍ TŘÍDA
  NEJNIŽŠÍ VRSTVA
  SPODINA
  SUBPROLETARIÁT
  LUMPENPROLETARIAT
  LUMPENPROLÉTARIAT
  Broader term společenská třída
  Micro ThesaurusMT 2821 sociální rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptordělnická třída
  Non-descriptor working class
  classe ouvrière
  Arbeiterschaft
  DĚLNICTVO
  PROLETARIÁT
  TŘÍDA PRACUJÍCÍCH
  PROLETARIAT
  PROLÉTARIAT
  ARBEITERKLASSE
  PROLETARIAT
  Broader term společenská třída
  Micro ThesaurusMT 2821 sociální rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Beletrie
  (3) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (2) - Memoáry
  (1) - Kolektivní monografie
  (89) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (15) - Projevy
  (15) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (5) - Ročenky - monografie
  (16) - Sborníky
  (4) - Souborné dílo
  (3) - Separáty
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (19) - Studie
  (2) - Učebnice
  (14) - Úvahy
  (18) - Výbor z díla
  (11) - Sebrané spisy
  (3) - Konferenční materiály
  (1) - Ročenky
  (3) - Statistiky
  (1) - Komuniké
  (2) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorhorní třída
  Non-descriptor upper class
  classe supérieure
  Oberschicht
  ARISTOKRACIE
  ELITA
  HORNÍ VRSTVA
  HORNÍCH DESET TISÍC
  SPOLEČENSKÁ SMETÁNKA
  ŠLECHTA
  VYŠŠÍ TŘÍDA
  VYŠŠÍ VRSTVA
  STAVY
  STAVOVÉ
  VRCHNOST
  ARISTOCRACY
  NOBILITY
  ARISTOCRATIE
  ÉLITE
  NOBLESSE
  ADEL
  ARISTOKRATIE
  ELITE
  OBERKLASSE
  Broader term společenská třída
  Micro ThesaurusMT 2821 sociální rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (21) - Almanachy
  (4) - Atlasy
  (36) - Biografie
  (2) - Cestopisy
  (21) - Encyklopedie
  (8) - Korespondence
  (4) - Literatura faktu
  (5) - Memoáry
  (8) - Kolektivní monografie
  (159) - Monografie
  (5) - Obrazová publikace
  (1) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (16) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (3) - Seznamy
  (5) - Slovníky naučné speciální
  (2) - Staré tisky
  (24) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (1) - Učebnice
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Sebrané spisy
  (6) - Katalogy
  (2) - Statistiky
  (1) - isn
  (3) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptornižší třída
  Non-descriptor lower class
  classe inférieure
  Unterschicht
  NIŽŠÍ VRSTVA
  UNTERKLASSE
  Broader term společenská třída
  Micro ThesaurusMT 2821 sociální rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (1) - Rozhovory
  (1) - Sborníky
  (4) - Studie
  (1) - Úvahy
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorrolnická třída
  Non-descriptor peasant class
  classe paysanne
  Bauerntum
  BAUERNSTAND
  Broader term společenská třída
  Micro ThesaurusMT 2821 sociální rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (3) - Monografie
  (6) - Studie
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorspolečenská struktura
  Non-descriptor social structure
  structure sociale
  Sozialstruktur
  SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÁ STRUKTURA
  SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ ROZVRSTVENÍ
  SOCIÁLNÍ ROZVRSTVENÍ
  SOCIÁLNÍ SCHEMA
  SOCIÁLNÍ STRATIFIKACE
  SOCIÁLNÍ STRUKTURA
  SPOLEČENSKÁ STRATIFIKACE
  SPOLEČENSKÉ ROZVRSTVENÍ
  SPOLEČENSKÉ USPOŘÁDÁNÍ
  SOCIAL STRATIFICATION
  SOCIAL SYSTEM
  SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE
  STRATIFICATION SOCIALE
  SYSTèME SOCIAL
  GESELLSCHAFTLICHE GRUPPE
  GESELLSCHAFTSSTRUKTUR
  SOZIALE SCHICHTUNG
  Narrower term sociální nerovnost
  inteligence
  sociální mobilita
  sociálně znevýhodněná vrstva
  společenský status
  společenská třída
  Broader term 2821 sociální rámec
  Micro ThesaurusMT 2821 sociální rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Atlasy
  (1) - Bibliografie
  (11) - Eseje
  (1) - Memoáry
  (7) - Kolektivní monografie
  (77) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (7) - Příručky
  (1) - Průvodce
  (16) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (21) - Sborníky
  (3) - Skripta
  (57) - Studie
  (9) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorstřední třída
  Non-descriptor middle class
  classe moyenne
  Mittelschicht
  BURŽOAZNÍ TŘÍDA
  MALOBURŽOAZIE
  MALOMĚŠŤÁK
  MĚŠŤANSTVO
  STŘEDNÍ VRSTVA
  BOURGEOISIE
  BOURGEOISIE
  CLASSE BOURGEOISE
  BOURGEOISIE
  BÜRGERTUM
  MITTELKLASSE
  MITTELSTAND
  Broader term společenská třída
  Micro ThesaurusMT 2821 sociální rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Beletrie
  (1) - Eseje
  (1) - Korespondence
  (1) - Kolektivní monografie
  (22) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (6) - Sborníky
  (14) - Studie
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptortřídní boj
  Non-descriptor class struggle
  lutte des classes
  Klassenkampf
  Broader term společenský konflikt
  Micro ThesaurusMT 2826 sociální vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (31) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Projevy
  (8) - Přednášky
  (12) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (6) - Studie
  (2) - Učebnice
  (11) - Výbor z díla
  (3) - Sebrané spisy
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorvedoucí třída
  Non-descriptor ruling class
  classe dirigeante
  Führungsschicht
  VLÁDNOUCÍ ELITA
  VLÁDNOUCÍ TŘÍDA
  ELITE
  GOVERNING CLASS
  HERRSCHENDE KLASSE
  Broader term společenská třída
  Micro ThesaurusMT 2821 sociální rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (4) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (5) - Studie
  (1) - Úvahy
  subject heading

  subject heading