Search results

 1. Descriptordigitální propast
  Non-descriptor digital divide
  fossé numérique
  digitale Kluft
  DIGITÁLNÍ PŘEDĚL
  DIGITÁLNÍ ROZDĚLENÍ
  ZAOSTÁVÁNÍ V OBLASTI DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ
  ELECTRONIC DIVIDE
  ÉCART NUMÉRIQUE
  FOSSÉ DIGITAL
  FRACTURE DIGITALE
  FRACTURE NUMÉRIQUE
  DIGITALER BRUCH
  DIGITALER GRABEN
  DIGITALES GEFÄLLE
  Broader term zpřístupňování informací
  Micro ThesaurusMT 3231 informace a zpracování informací
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorspolečenská struktura
  Non-descriptor social structure
  structure sociale
  Sozialstruktur
  SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÁ STRUKTURA
  SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ ROZVRSTVENÍ
  SOCIÁLNÍ ROZVRSTVENÍ
  SOCIÁLNÍ SCHEMA
  SOCIÁLNÍ STRATIFIKACE
  SOCIÁLNÍ STRUKTURA
  SPOLEČENSKÁ STRATIFIKACE
  SPOLEČENSKÉ ROZVRSTVENÍ
  SPOLEČENSKÉ USPOŘÁDÁNÍ
  SOCIAL STRATIFICATION
  SOCIAL SYSTEM
  SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE
  STRATIFICATION SOCIALE
  SYSTèME SOCIAL
  GESELLSCHAFTLICHE GRUPPE
  GESELLSCHAFTSSTRUKTUR
  SOZIALE SCHICHTUNG
  Narrower term sociální nerovnost
  inteligence
  sociální mobilita
  sociálně znevýhodněná vrstva
  společenský status
  společenská třída
  Broader term 2821 sociální rámec
  Micro ThesaurusMT 2821 sociální rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Atlasy
  (1) - Bibliografie
  (11) - Eseje
  (1) - Memoáry
  (8) - Kolektivní monografie
  (82) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (7) - Příručky
  (1) - Průvodce
  (16) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (21) - Sborníky
  (3) - Skripta
  (57) - Studie
  (9) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading