Search results

 1. Descriptormezinárodní právo soukromé
  Non-descriptor private international law
  droit international privé
  internationales Privatrecht
  INTERNATIONAL CIVIL LAW
  DROIT CIVIL INTERNATIONAL
  INTERNATIONALES ZIVILRECHT
  Narrower term identifikační průkaz
  cizinecké právo
  státní občanství
  sídlo právnické osoby
  státní občan
  občan Společenství
  smíšené manželství
  Broader term 1231 mezinárodní právo
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Antologie
  (13) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (27) - Monografie
  (5) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (4) - Ročenky - monografie
  (6) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (2) - Skripta
  (13) - Studie
  (37) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (1) - Sbírky zákonů
  (9) - Zákony
  (1) - Mezinárodní dohody
  (2) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptornadnárodní společnost
  Non-descriptor multinational enterprise
  entreprise multinationale
  multinationales Unternehmen
  MEZINÁRODNÍ PODNIK
  MNOHONÁRODNÍ SPOLEČNOST
  MULTINACIONÁLNÍ KORPORACE
  NADNÁRODNÍ FIRMA
  NADNÁRODNÍ KORPORACE
  MULTINATIONAL
  MULTINATIONAL COMPANY
  MULTINATIONAL CORPORATION
  MULTINATIONALE
  SOCIÉTÉ MULTINATIONALE
  MULTI
  MULTINATIONALE GESELLSCHAFT
  Broader term druh podniku
  Micro ThesaurusMT 4011 třídění podniků
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (12) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (6) - Kolektivní monografie
  (19) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - arp
  (2) - Sborníky
  (8) - Studie
  (3) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorprávnická osoba
  Non-descriptor legal person
  personne morale
  juristische Person
  Broader term právní postavení
  Micro ThesaurusMT 1211 občanské právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (13) - Komentované zákony
  (7) - Kolektivní monografie
  (24) - Monografie
  (16) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (8) - Studie
  (9) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (4) - Zákony
  (1) - Organizační řády
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorústředí firmy
  Non-descriptor head office
  siège social
  Unternehmenssitz
  CENTRÁLA
  ŘEDITELSTVÍ
  REGISTERED OFFICE
  SIèGE DE LA SOCIÉTÉ
  SIèGE DE L'ENTREPRISE
  SIèGE JURIDIQUE
  FIRMENSITZ
  GESCHÄFTSSITZ
  GESELLSCHAFTSSITZ
  Broader term závod
  Micro ThesaurusMT 4006 organizace podniku
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Směrnice
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorzahraniční podnik
  Non-descriptor foreign enterprise
  entreprise étrangère
  ausländisches Unternehmen
  PODNIK SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ
  PODNIK SE ZAHRANIČNÍM KAPITÁLEM
  ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOST
  FOREIGN BUSINESS
  FOREIGN UNDERTAKING
  ENTREPRISE à CAPITAL ÉTRANGER
  UNTERNEHMEN MIT AUSLANDSKAPITAL
  Broader term druh podniku
  Micro ThesaurusMT 4011 třídění podniků
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  subject heading

  subject heading