Search results

 1. Descriptorhospodářská politika
  Non-descriptor economic policy
  politique économique
  Wirtschaftspolitik
  EKONOMICKÁ POLITIKA
  EKONOMICKÁ VOLBA
  EKONOMICKÝ PŘÍSTUP
  HOSPODÁŘSKÉ ROZHODOVÁNÍ
  METODY ŘÍZENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
  ECONOMIC APPROACH
  ECONOMIC CHOICE
  CHOIX ÉCONOMIQUE
  ORIENTATION ÉCONOMIQUE
  GLOBALSTEUERUNG DER WIRTSCHAFT
  WIRTSCHAFTLICHE ZIELVORSTELLUNGEN
  WIRTSCHAFTSPOLITISCHE ENTSCHEIDUNG
  WIRTSCHAFTSPOLITISCHE LEITLINIEN
  Narrower term hospodářské sbližování
  deflace
  deregulace
  alokace zdrojů
  ekonomická integrace
  krátkodobá hospodářská politika
  politika úsporných opatření
  intervenční politika
  rozvojová politika
  příjmová politika
  strukturální politika
  protekcionismus
  ekonomická konverze
  oživení hospodářství
  hospodářský liberalismus
  Broader term 1606 hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (30) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Atlasy
  (1) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (3) - Důvodové zprávy k zákonům
  (3) - Encyklopedie
  (18) - Eseje
  (2) - Korespondence
  (1) - Komentované zákony
  (3) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (21) - Kolektivní monografie
  (209) - Monografie
  (20) - Odborné zprávy
  (23) - Příručky
  (14) - Projevy
  (13) - Přednášky
  (2) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (88) - Sborníky
  (6) - Separáty
  (7) - Skripta
  (8) - Slovníky naučné speciální
  (142) - Studie
  (28) - Učebnice
  (7) - Úvahy
  (13) - Výbor z díla
  (2) - Zákony
  (7) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (3) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (5) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (3) - Plány
  (3) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (3) - Usnesení
  (1) - Vládní materiály
  (4) - Výroční zprávy
  (2) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorhospodářské priority
  Non-descriptor economic priority
  priorité économique
  wirtschaftliche Priorität
  OBLASTI PŘEDNOSTNÍHO ZÁJMU
  PRIORITNÍ OPATŘENÍ
  PRIORITY ACTION
  PRIORITY MEASURE
  ACTION PRIORITAIRE
  VORRANGIGE MAßNAHME
  Broader term rozvojová politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Projevy
  (4) - Studie
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorhospodářský rozvoj
  Non-descriptor economic development
  développement économique
  wirtschaftliche Entwicklung
  EKONOMICKÝ ROZVOJ
  HOSPODÁŘSKÁ KONJUNKTURA
  HOSPODÁŘSKÝ ROZMACH
  HOSPODÁŘSKÝ VZESTUP
  ZLEPŠENÍ HOSPODÁŘSKÉ SITUACE
  ECONOMIC UPSWING
  ESSOR ÉCONOMIQUE
  VERBESSERUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE
  WIRTSCHAFTLICHE ERHOLUNG
  WIRTSCHAFTSAUFSCHWUNG
  Narrower term hospodářský růst
  hospodářský start
  integrovaný rozvoj
  ekonomická disparita
  rozvojové země
  průmyslová země
  méně vyvinuté země
  rozvojový potenciál
  hospodářská přestavba
  nově industrializovaná země
  skupina 77
  nedostatečný rozvoj
  těžiště rozvoje
  ekonomická transformace
  základní životní potřeby
  Broader term 1611 ekonomický růst
  Micro ThesaurusMT 1611 ekonomický růst
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (22) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Cestopisy
  (2) - Kolektivní monografie
  (76) - Monografie
  (7) - Odborné zprávy
  (12) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (14) - Ročenky - monografie
  (19) - Sborníky
  (48) - Studie
  (7) - Učebnice
  (1) - Výbor z díla
  (3) - Konferenční materiály
  (9) - Ročenky
  (1) - Mapy
  (4) - Statistiky
  (11) - Mezinárodní dohody
  (1) - Národohospodářské plány
  (2) - Směrnice
  (1) - CD-ROM
  (2) - Výzkumné zprávy
  (1) - Usnesení
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorhospodářský růst
  Non-descriptor economic growth
  croissance économique
  Wirtschaftswachstum
  EKONOMICKÁ EXPANZE
  EKONOMICKÝ RŮST
  MÍRA HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU
  NULOVÝ RŮST
  ECONOMIC EXPANSION
  GROWTH RATE
  ZERO GROWTH
  CROISSANCE ZÉRO
  EXPANSION ÉCONOMIQUE
  TAUX DE CROISSANCE
  NULLWACHSTUM
  WACHSTUMSRATE
  WIRTSCHAFTSEXPANSION
  Broader term hospodářský rozvoj
  Micro ThesaurusMT 1611 ekonomický růst
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Eseje
  (2) - Kolektivní monografie
  (34) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (3) - Přednášky
  (5) - Ročenky - monografie
  (12) - Sborníky
  (29) - Studie
  (2) - Úvahy
  (1) - Výzkumné zprávy
  (2) - Plány
  (1) - Vládní materiály
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorindustrializace
  Non-descriptor industrialisation
  industrialisation
  Industrialisierung
  INDUSTRIALIZAČNÍ POLITIKA
  ROZVOJ PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ
  VYTVÁŘENÍ PRŮMYSLU
  ZPRŮMYSLNĚNÍ
  CREATION OF INDUSTRY
  INDUSTRIALISATION POLICY
  INDUSTRIALIZATION
  CRÉATION D'INDUSTRIE
  POLITIQUE D'INDUSTRIALISATION
  AUSBREITUNG DER INDUSTRIE
  FÖRDERUNG DER INDUSTRIE
  INDUSTRIALISIERUNGSPOLITIK
  INDUSTRIEFÖRDERUNG
  Broader term průmyslová politika
  Micro ThesaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Kolektivní monografie
  (12) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (4) - Sborníky
  (6) - Studie
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (1) - Plány
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptornedostatečný rozvoj
  Non-descriptor underdevelopment
  sous-développement
  Unterentwicklung
  Narrower term překážka rozvoje
  Broader term hospodářský rozvoj
  Micro ThesaurusMT 1611 ekonomický růst
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorpolitika pomoci
  Non-descriptor aid policy
  politique d'aide
  Beihilfepolitik
  Narrower term finanční sbírka
  pomoc do zahraničí
  potravinová pomoc
  dvoustranná pomoc
  naléhavá pomoc
  hospodářská pomoc
  naturální pomoc
  finanční pomoc
  mnohostranná pomoc
  soukromá pomoc
  zdravotní pomoc
  pomoc ve vzdělání
  režim pomoci
  rozvojová pomoc
  Evropský rozvojový fond
  zdroj pomoci
  náhradní služba v rozvojové zemi
  Broader term 0811 politika spolupráce
  Micro ThesaurusMT 0811 politika spolupráce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (21) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (2) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Diplomová práce
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorpozemková politika
  Non-descriptor land policies
  politique foncière
  Bodenpolitik
  ÚZEMNÍ POLITIKA
  AGRARIAN POLICIES
  POLITIQUE AGRAIRE
  Broader term zemědělská politika
  Micro ThesaurusMT 5606 zemědělská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (6) - Monografie
  (2) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  (1) - Plány
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorpřekážka rozvoje
  Non-descriptor obstacle to development
  obstacle au développement
  Entwicklungshindernis
  Broader term nedostatečný rozvoj
  Micro ThesaurusMT 1611 ekonomický růst
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptorrozvojová banka
  Non-descriptor development bank
  banque de développement
  Entwicklungsbank
  REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ BANKA
  REGIONAL DEVELOPMENT BANK
  BANQUE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
  REGIONALE ENTWICKLUNGSBANK
  Narrower term Africká rozvojová banka
  Meziamerická rozvojová banka
  Evropská banka pro obnovu a rozvoj
  Asijská rozvojová banka
  Středoamerická banka ekonomické integrace
  Karibská rozvojová banka
  Broader term banka
  Micro ThesaurusMT 2416 úvěrové a finanční instituce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (11) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Monografie
  (1) - Příručky
  subject heading

  subject heading