Search results

 1. Descriptorpolitika zaměstnanosti
  Non-descriptor employment policy
  politique de l'emploi
  Beschäftigungspolitik
  POLITIKA PRÁCE
  ZAMĚSTNANOST
  LABOUR POLICY
  POLITIQUE DU TRAVAIL
  ARBEITSBESCHAFFUNGSPOLITIK
  ARBEITSMARKTPOLITIK
  ARBEITSPLATZFLEXIBILITÄT
  Narrower term vytváření pracovních příležitostí
  přístup k povolání
  hájené zaměstnání
  udržení pracovní příležitosti
  pracovní povolení
  plná zaměstnanost
  komunitární politika zaměstnanosti
  rekvalifikace
  boj proti nezaměstnanosti
  plánování pracovních sil
  změna zaměstnání
  ochrana pracovních příležitostí
  vstup do zaměstnání
  Broader term 4406 zaměstnanost
  Micro ThesaurusMT 4406 zaměstnanost
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (17) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Almanachy
  (1) - Deklarace
  (1) - Eseje
  (1) - Judikáty
  (8) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (40) - Monografie
  (24) - Odborné zprávy
  (32) - Příručky
  (8) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (12) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (81) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (17) - Učebnice
  (32) - Zákony
  (3) - Zákonná opatření
  (12) - Konferenční materiály
  (41) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (2) - Vyhlášky
  (2) - CD-ROM
  (10) - Výzkumné zprávy
  (1) - Plány
  (2) - Soubor dokumentů
  (1) - Usnesení
  (12) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorprofesní příprava
  Non-descriptor vocational training
  formation professionnelle
  berufliche Bildung
  ALTERNAČNÍ PŘÍPRAVA
  ALTERNAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
  ODBORNÁ PŘÍPRAVA
  PŘEDPROFESNÍ PŘÍPRAVA
  ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ
  VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
  DISTANCE TRAINING
  E-TRAINING
  MANPOWER TRAINING
  PRE-VOCATIONAL TRAINING
  SANDWICH TRAINING
  E-FORMATION
  FORMATION à DISTANCE
  FORMATION DE LA MAIN-D'œUVRE
  FORMATION EN ALTERNANCE
  FORMATION PRÉPROFESSIONNELLE
  ALTERNIERENDE AUSBILDUNG
  AUSBILDUNG VON ARBEITSKRÄFTEN
  BERUFSAUSBILDUNG
  BERUFSBILDUNGSJAHR
  BERUFSVORBEREITENDE AUSBILDUNG
  E-BERUFSAUSBILDUNG
  FACHAUSBILDUNG
  FACHLICHE AUSBILDUNG
  FERNAUSBILDUNG
  Narrower term studijní volno
  příprava při zaměstnání
  učňovské vzdělávání
  doplnění kvalifikace
  zaškolování
  průběžná profesní příprava
  řízení schůzí
  schopnost komunikace
  vyjednávací schopnosti
  stylistické schopnosti
  Broader term 4406 zaměstnanost
  Micro ThesaurusMT 4406 zaměstnanost
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (19) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Kolektivní monografie
  (4) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (10) - Příručky
  (8) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (7) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Diplomová práce
  (1) - Výzkumné zprávy
  (2) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorpřestavba průmyslu
  Non-descriptor industrial conversion
  conversion industrielle
  Umstellung der Industrie
  KONVERZE PODNIKU
  KONVERZE PRŮMYSLU
  PŘEVEDENÍ PRŮMYSLU NA MÍROVOU VÝROBU
  INDUSTRIAL RECONVERSION
  RECONVERSION OF INDUSTRY
  RECONVERSION OF UNDERTAKINGS
  RECONVERSION DES ENTREPRISES
  RECONVERSION D'INDUSTRIE
  RECONVERSION INDUSTRIELLE
  INDUSTRIELLE UMSTELLUNGSMAßNAHME
  INDUSTRIEVERLAGERUNG
  UMSTELLUNG DER UNTERNEHMEN
  Broader term reorganizace průmyslu
  Micro ThesaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptortechnologická změna
  Non-descriptor technological change
  changement technologique
  technologischer Wandel
  PŘIZPŮSOBENÍ TECHNICKÉMU POKROKU
  TECHNICKÝ POKROK
  ZMĚNA TECHNOLOGIE
  ADAPTATION TO TECHNICAL PROGRESS
  TECHNICAL PROGRESS
  TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
  ADAPTATION AU PROGRèS TECHNIQUE
  DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  PROGRèS TECHNIQUE
  ANPASSUNG AN DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT
  TECHNISCHER FORTSCHRITT
  TECHNOLOGISCHE ENTWICKLUNG
  Broader term technologie
  Micro ThesaurusMT 6411 technologie a technické předpisy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (6) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Skripta
  (1) - Studie
  (1) - Úvahy
  (1) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading