Search results

 1. Descriptorbankovnictví
  Non-descriptor banking
  activité bancaire
  Bankgeschäft
  BANKOVNÍ OBCHODY
  BANKOVNÍ OPERACE
  BANKOVNÍ SLUŽBY
  BANKOVNÍ TRANSAKCE
  PENĚŽNICTVÍ
  BANKING OPERATION
  BANKING SERVICES
  BANKING TRANSACTION
  OPÉRATION BANCAIRE
  SERVICE BANCAIRE
  BANKDIENSTLEISTUNG
  BANKTRANSAKTION
  BANKWIRTSCHAFT
  Narrower term bankovní vklad
  bankovní právo
  devizová transakce
  směnečná arbitráž
  bankovní politika
  elektronické bankovnictví
  bankovní dohled
  bankovní poplatek
  bankovní povolání
  bankovní tajemství
  bankovní systém
  Broader term 2416 úvěrové a finanční instituce
  Micro ThesaurusMT 2416 úvěrové a finanční instituce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (14) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Adresáře
  (3) - Biografie
  (1) - Encyklopedie
  (5) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (78) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (23) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (2) - Ročenky - monografie
  (14) - Sborníky
  (9) - Slovníky jazykové překladové
  (5) - Slovníky naučné speciální
  (22) - Studie
  (23) - Učebnice
  (24) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (6) - Statistiky
  (3) - Nařízení
  (3) - Směrnice
  (2) - Soubor dokumentů
  (19) - Výroční zprávy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptordevizové právo
  Non-descriptor exchange control
  contrôle des changes
  Devisenkontrolle
  DEVIZOVÉ PŘEDPISY
  DEVIZOVÝ ZÁKON
  KONTROLA NAD DEVIZOVÝMI OPERACEMI
  RÉGLEMENTATION DES CHANGES
  WECHSELKURSSTABILISIERUNG
  Broader term devizová politika
  Micro ThesaurusMT 2411 měnová ekonomie
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (12) - Komentované zákony
  (1) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Studie
  (2) - Učebnice
  (20) - Zákony
  (2) - Nařízení
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorfinanční právo
  Non-descriptor financial legislation
  réglementation financière
  Finanzbestimmung
  FINANČNÍ LEGISLATIVA
  FINANČNÍ ZÁKON
  TRANSACTION REGULATIONS
  DROIT FINANCIER
  LÉGISLATION FINANCIèRE
  RÉGLEMENTATION DES TRANSACTIONS
  FINANZGESETZGEBUNG
  TRANSAKTIONSBESTIMMUNG
  Broader term volný pohyb kapitálu
  Micro ThesaurusMT 2421 volný pohyb kapitálu
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - E-kniha
  (20) - Judikáty
  (4) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (15) - Monografie
  (6) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (5) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (13) - Studie
  (35) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (2) - Sbírky zákonů
  (6) - Zákony
  (1) - Rozpočty
  (1) - CD-ROM
  (1) - Plány
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorkontrola likvidity
  Non-descriptor liquidity control
  contrôle de liquidité
  Liquiditätskontrolle
  OPERACE NA VOLNÉM TRHU
  POLITIKA VOLNÉHO TRHU
  ŘÍZENÍ LIKVIDITY
  OPEN-MARKET OPERATIONS
  OPEN-MARKET POLICY
  OPÉRATION D'OPEN MARKET
  POLITIQUE D'OPEN MARKET
  OFFENMARKTOPERATION
  OFFENMARKTPOLITIK
  Broader term měnová politika
  Micro ThesaurusMT 2411 měnová ekonomie
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptormezinárodní hospodářské právo
  Non-descriptor international economic law
  droit international économique
  internationales Wirtschaftsrecht
  MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ PRÁVO
  DROIT ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL
  Narrower term mezinárodní obchodní právo
  Broader term 1231 mezinárodní právo
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (11) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (6) - Studie
  (10) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorobchodní právo
  Non-descriptor commercial law
  droit commercial
  Handelsrecht
  OBCHODNÍ LEGISLATIVA
  OBCHODNÍ ZÁKONÍK
  COMMERCIAL LEGISLATION
  LÉGISLATION COMMERCIALE
  HANDELSGESETZBUCH
  HANDELSGESETZGEBUNG
  Narrower term směnečné právo
  obchodní arbitráž
  obchodní smlouva
  Broader term 2006 obchodní politika
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (15) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Encyklopedie
  (17) - Judikáty
  (1) - Korespondence
  (112) - Komentované zákony
  (12) - Kolektivní monografie
  (129) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (98) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (1) - Průvodce
  (4) - Rejstříky
  (1) - Ročenky - monografie
  (28) - Sborníky
  (4) - Skripta
  (6) - Slovníky jazykové překladové
  (7) - Slovníky naučné speciální
  (26) - Studie
  (132) - Učebnice
  (67) - Zákoníky
  (125) - Zákony
  (2) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (10) - Nařízení
  (3) - Směrnice
  (1) - Vyhlášky
  (7) - Smlouvy
  (5) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (2) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading