Search results

 1. Descriptormalá a střední průmyslová odvětví
  Non-descriptor small and medium industries
  petites et moyennes industries
  Klein- und mittlere Industrie
  KOMUNÁLNÍ PRŮMYSL
  MALÝ A STŘEDNÍ PRŮMYSL
  SMI
  SMI
  SMALL AND MEDIUM SIZED INDUSTRIES
  PMI
  MITTELSTÄNDISCHE INDUSTRIE
  Narrower term průmyslová malovýroba
  střední podnik
  Broader term průmyslová struktura
  Micro ThesaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Zákony
  subject heading

  subject heading