Search results

 1. Descriptorhospodářství
  Non-descriptor economy
  économie
  Wirtschaft
  EKONOMIKA
  Narrower term kolektivní hospodářství
  válečné hospodářství
  subsistenční ekonomie
  domácí hospodaření
  průmyslová ekonomika
  světová ekonomika
  národní hospodářství
  postindustriální hospodářství
  veřejný sektor
  regionální hospodářství
  stínová ekonomika
  sociální hospodářství
  znalostní ekonomika
  Broader term 1621 hospodářská struktura
  Micro ThesaurusMT 1621 hospodářská struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (23) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Adresáře
  (7) - Almanachy
  (1) - Atlasy
  (1) - Cestopisy
  (5) - Encyklopedie
  (9) - Eseje
  (1) - Korespondence
  (1) - Komentované zákony
  (12) - Kolektivní monografie
  (139) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (27) - Příručky
  (4) - Projevy
  (6) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (27) - Ročenky - monografie
  (56) - Sborníky
  (7) - Skripta
  (2) - Seznamy
  (6) - Slovníky jazykové překladové
  (25) - Slovníky naučné speciální
  (50) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (22) - Učebnice
  (3) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (3) - Zákony
  (7) - Konferenční materiály
  (21) - Statistiky
  (2) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Plány
  (11) - Soubor dokumentů
  (8) - Výroční zprávy
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorprůmyslová politika
  Non-descriptor industrial policy
  politique industrielle
  Industriepolitik
  INDUSTRIESTRUKTURPOLITIK
  Narrower term rozvoj průmyslu
  financování průmyslu
  industrializace
  průmyslová infrastruktura
  modernizace průmyslu
  průmyslové plánování
  výrobní cena
  průmyslový projekt
  meziodvětvové vztahy
  reorganizace průmyslu
  průmyslová politika ES
  rozmístění průmyslu
  technologický areál
  průmyslová revoluce
  statistika průmyslu
  Broader term 6806 průmyslová politika a struktura
  Micro ThesaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (27) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (1) - Kolektivní monografie
  (13) - Monografie
  (6) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (5) - Sborníky
  (7) - Studie
  (5) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (46) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorprůmyslová struktura
  Non-descriptor industrial structures
  structure industrielle
  Industriestruktur
  STRUKTURA PRŮMYSLU
  Narrower term průmysl moderní technologie
  zpracovatelský průmysl
  vývozní odvětví průmyslu
  lehký průmysl
  těžký průmysl
  řemeslo
  malá a střední průmyslová odvětví
  Broader term 6806 průmyslová politika a struktura
  Micro ThesaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (14) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Encyklopedie
  (7) - Monografie
  (1) - Projevy
  (2) - Ročenky - monografie
  (3) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (2) - Studie
  (1) - Zákony
  (2) - Výzkumné zprávy
  (24) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorprůmyslová výroba
  Non-descriptor industrial production
  production industrielle
  Industrieproduktion
  Narrower term průmyslový výrobek
  nový výrobek
  vedlejší produkt
  Broader term 6806 průmyslová politika a struktura
  Micro ThesaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Adresáře
  (1) - Atlasy
  (1) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (6) - Encyklopedie
  (31) - Monografie
  (11) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (1) - Projevy
  (5) - Přednášky
  (1) - Průvodce
  (14) - Ročenky - monografie
  (21) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (11) - Studie
  (1) - Úvahy
  (1) - Časopisy
  (2) - Konferenční materiály
  (36) - Statistiky
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorprůmyslové plánování
  Non-descriptor industrial planning
  planification industrielle
  Industrieplanung
  PLÁNOVÁNÍ PRŮMYSLU
  PODNIKOVÉ PLÁNOVÁNÍ
  STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
  Broader term průmyslová politika
  Micro ThesaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorvýrobní politika
  Non-descriptor production policy
  politique de production
  Produktionspolitik
  MANAGEMENT VÝROBY
  PRŮMYSLOVÉ ŘÍZENÍ
  PRŮMYSLOVÝ MANAGEMENT
  REORGANIZACE VÝROBY
  RESTRUKTURALIZACE VÝROBY
  ŘÍZENÍ PRODUKCE
  VÝROBNÍ MANAGEMENT
  VÝROBNÍ ŘEDITEL
  INDUSTRIAL MANAGEMENT
  PRODUCTION MANAGEMENT
  REORGANISATION OF PRODUCTION
  GESTION DE LA PRODUCTION
  GESTION INDUSTRIELLE
  ORIENTATION DE LA PRODUCTION
  RESTRUCTURATION DE LA PRODUCTION
  INDUSTRIEMANAGEMENT
  PRODUKTIONSAUSRICHTUNG
  PRODUKTIONSMANAGEMENT
  UMSTRUKTURIERUNG DER PRODUKTION
  Narrower term diverzifikace výroby
  zdokonalování výroby
  organizace výroby
  plánování výroby
  odbyt výroby
  výrobní kvóty
  specializace výroby
  zvýšení výroby
  výrobní kapacita
  výrobní faktor
  režim produkce
  výrobní postup
  Broader term 6406 výroba
  Micro ThesaurusMT 6406 výroba
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (20) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (3) - Studie
  (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading