Search results

 1. Descriptorcelní politika
  Non-descriptor tariff policy
  politique tarifaire
  Zollpolitik
  CUSTOMS POLICY
  POLITIQUE DOUANIèRE
  ZOLLTARIFPOLITIK
  Narrower term celní kvóta
  celní výjimka
  osvobození od celních poplatků
  harmonizace cel
  tarifní jednání
  snížení cel
  systém navracení cel
  znovuzavedení cel
  zrušení cel
  dočasné zrušení cla
  preferenční celní sazby
  celní unie
  oblast volného obchodu
  celní dohoda
  Broader term 2011 celní politika
  Micro ThesaurusMT 2011 celní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (18) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (3) - Studie
  (2) - Konferenční materiály
  (2) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorcelní sazebník
  Non-descriptor customs tariff
  tarif douanier
  Zolltarif
  Narrower term nomenklatura celního sazebníku
  celní strop
  cla
  transitní poplatek
  Broader term 2011 celní politika
  Micro ThesaurusMT 2011 celní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (10) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (3) - Odborné zprávy
  (27) - Příručky
  (4) - Seznamy
  (1) - Zákoníky
  (12) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - Nařízení
  (2) - Směrnice
  (3) - Vyhlášky
  (1) - Smlouvy
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptordovozní politika
  Non-descriptor import policy
  politique des importations
  Einfuhrpolitik
  AUTONOMNÍ DOVOZNÍ SYSTÉM
  DOVOZNÍ SYSTÉM
  AUTONOMOUS SYSTEM OF IMPORTS
  SYSTEM OF IMPORTS
  RÉGIME AUTONOME DES IMPORTATIONS
  RÉGIME DES IMPORTATIONS
  AUTONOME EINFUHRREGELUNG
  EINFUHRBESTIMMUNG
  Narrower term dovozní úvěr
  dovozní přirážka
  substituce dovozu
  refundace dovozu
  kontrola dovozu
  Broader term 2006 obchodní politika
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (11) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Příručky
  (1) - Průvodce
  (1) - Studie
  (2) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorhospodářská politika
  Non-descriptor economic policy
  politique économique
  Wirtschaftspolitik
  EKONOMICKÁ POLITIKA
  EKONOMICKÁ VOLBA
  EKONOMICKÝ PŘÍSTUP
  HOSPODÁŘSKÉ ROZHODOVÁNÍ
  METODY ŘÍZENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
  ECONOMIC APPROACH
  ECONOMIC CHOICE
  CHOIX ÉCONOMIQUE
  ORIENTATION ÉCONOMIQUE
  GLOBALSTEUERUNG DER WIRTSCHAFT
  WIRTSCHAFTLICHE ZIELVORSTELLUNGEN
  WIRTSCHAFTSPOLITISCHE ENTSCHEIDUNG
  WIRTSCHAFTSPOLITISCHE LEITLINIEN
  Narrower term hospodářské sbližování
  deflace
  deregulace
  alokace zdrojů
  ekonomická integrace
  krátkodobá hospodářská politika
  politika úsporných opatření
  intervenční politika
  rozvojová politika
  příjmová politika
  strukturální politika
  protekcionismus
  ekonomická konverze
  oživení hospodářství
  hospodářský liberalismus
  Broader term 1606 hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (30) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Atlasy
  (1) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (3) - Důvodové zprávy k zákonům
  (3) - Encyklopedie
  (17) - Eseje
  (2) - Korespondence
  (1) - Komentované zákony
  (3) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (19) - Kolektivní monografie
  (192) - Monografie
  (18) - Odborné zprávy
  (23) - Příručky
  (14) - Projevy
  (13) - Přednášky
  (2) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (87) - Sborníky
  (6) - Separáty
  (7) - Skripta
  (8) - Slovníky naučné speciální
  (139) - Studie
  (27) - Učebnice
  (6) - Úvahy
  (13) - Výbor z díla
  (2) - Zákony
  (7) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (3) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (5) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (3) - Plány
  (3) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (3) - Usnesení
  (1) - Vládní materiály
  (4) - Výroční zprávy
  (2) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorobchodní omezení
  Non-descriptor trade restriction
  restriction aux échanges
  Handelsbeschränkung
  OBCHODNÍ BARIÉRA
  OBCHODNÍ RESTRIKCE
  OMEZENÍ OBCHODU
  PŘEKÁŽKA OBCHODU
  OBSTACLE TO TRADE
  RESTRICTION ON TRADE
  TRADE BARRIER
  BARRIèRE COMMERCIALE
  ENTRAVE AUX ÉCHANGES
  OBSTACLE AUX ÉCHANGES
  HANDELSHEMMNIS
  HANDELSSCHRANKE
  Narrower term mimotarifní překážky
  celní bariéra
  vývozní omezení
  dovozní omezení
  Broader term 2021 mezinárodní obchod
  Micro ThesaurusMT 2021 mezinárodní obchod
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Studie
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorochrana trhu
  Non-descriptor market protection
  protection du marché
  Marktsicherung
  Broader term tržní intervence
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (10) - Komentované zákony
  (5) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (4) - Studie
  (3) - Zákony
  (2) - Smlouvy
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorspravedlivý obchod
  Non-descriptor fair trade
  commerce équitable
  fairer Handel
  ETICKÉ OBCHODOVÁNÍ
  ETICKÝ OBCHOD
  FAIR TRADE
  ROVNOPRÁVNÝ OBCHOD
  SPRAVEDLIVÉ OBCHODOVÁNÍ
  ETHICAL TRADE
  COMMERCE ÉTHIQUE
  Broader term obchodní politika
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading