Search results

 1. Descriptoraudiovizuální pirátství
  Non-descriptor audiovisual piracy
  piratage audiovisuel
  audiovisuelle Piraterie
  FALŠOVANÁ NAHRÁVKA
  FALŠOVANÁ VIDEOKAZETA
  PIRÁTSKÁ NAHRÁVKA
  PIRÁTSKÉ VIDEOKAZETY
  AUDIO-VISUAL PIRACY
  PIRATAGE AUDIO-VISUEL
  RAUBKOPIE
  Broader term audiovizuální politika
  Micro ThesaurusMT 3226 komunikace
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (2) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Zákonná opatření
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorduševní vlastnictví
  Non-descriptor intellectual property
  propriété intellectuelle
  geistiges Eigentum
  PRÁVO NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
  INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT
  DROIT INTELLECTUEL
  SCHUTZ DES GEISTIGEN EIGENTUMS
  Narrower term autorské právo
  průmyslové vlastnictví
  Broader term 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  (8) - Komentované zákony
  (10) - Kolektivní monografie
  (42) - Monografie
  (22) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Ročenky - monografie
  (6) - Sborníky
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (13) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (11) - Učebnice
  (6) - Zákoníky
  (10) - Zákony
  (2) - Mezinárodní dohody
  (2) - Vyhlášky
  (3) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  (2) - Normy
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorinformační legislativa
  Non-descriptor law relating to information
  droit de l'information
  Informationsrecht
  PRÁVO NA ODPOVĚĎ
  TISKOVÉ PRÁVO
  TISKOVÝ ZÁKON
  ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
  PRESS LAW
  RIGHT OF REPLY
  DROIT DE LA PRESSE
  DROIT DE RÉPONSE
  PRESSERECHT
  Broader term informační politika
  Micro ThesaurusMT 3231 informace a zpracování informací
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Bibliografie
  (9) - Komentované zákony
  (8) - Monografie
  (5) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (6) - Studie
  (3) - Učebnice
  (8) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorkulturní výjimka
  Non-descriptor cultural exception
  exception culturelle
  kulturelle Ausnahme
  DOLOŽKA O VÝJIMCE V KULTURNÍCH ZÁLEŽITOSTECH
  EXCEPTION CLAUSE FOR CULTURAL MATTERS
  AUSNAHME AUS KULTURELLEN GRÜNDEN
  Broader term kulturní politika
  Micro ThesaurusMT 2831 kultura a náboženství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorliterární a umělecké vlastnictví
  Non-descriptor literary and artistic property
  propriété littéraire et artistique
  literarisches und künstlerisches Eigentum
  LITERÁRNÍ A UMĚLECKÝ MAJETEK
  ARTISTIC AND LITERARY PROPERTY
  PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE
  Broader term kulturní politika
  Micro ThesaurusMT 2831 kultura a náboženství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (7) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (7) - Monografie
  (5) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (4) - Studie
  (4) - Zákoníky
  (6) - Zákony
  (1) - Mezinárodní dohody
  (2) - Vyhlášky
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorochrana dat
  Non-descriptor data protection
  protection des données
  Datensicherung
  BEZPEČNOST DAT
  BEZPEČNOST INFORMACÍ
  OCHRANA INFORMACÍ
  ZABEZPEČENÍ DAT
  ZAJIŠTĚNÍ DAT
  GDPR
  SECURITY OF INFORMATION
  SÉCURITÉ DES DONNÉES
  SÉCURITÉ INFORMATIQUE
  DATENSICHERHEIT
  SICHERUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
  Broader term zpracování dat
  Micro ThesaurusMT 3236 Informatika
  Version5
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (1) - Bibliografie
  (2) - Judikáty
  (14) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (3) - Kolektivní monografie
  (17) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (43) - Příručky
  (1) - Separáty
  (8) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (7) - Zákony
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (1) - Normy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorpočítačové pirátství
  Non-descriptor computer piracy
  piratage informatique
  Computer-Piraterie
  HACKER
  KOMPUTEROVÉ PIRÁTSTVÍ
  NELEGÁLNĚ UŽÍVANÝ SOFTWARE
  POČÍTAČOVÁ PIRATELA
  POČÍTAČOVÝ PIRÁT
  SOFTWARE MISUSE
  COPIE ILLICITE DE LOGICIEL
  DÉTOURNEMENT DE LOGICIEL
  ENTWENDUNG VON COMPUTERPROGRAMMEN
  SOFTWARE-PIRATERIE
  Broader term počítačová kriminalita
  Micro ThesaurusMT 3236 Informatika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Bibliografie
  (1) - Kolektivní monografie
  (12) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorprávo na opětný prodej originálu uměleckého díla
  Non-descriptor artist's resale right
  droit de suite
  Folgerecht des Urhebers des Originals eines Kunstwerkes
  OPĚTNÝ PRODEJ ORIGINÁLU
  FOLGERECHT
  Broader term autorské právo
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorreprodukování
  Non-descriptor duplicating
  reproduction
  Reproduktion
  KOPIE
  REPRODUKCE
  REPRODUKČNÍ TECHNIKA
  REPRODUCTION
  REPROGRAPHIE
  REPROGRAFIE
  VERVIELFÄLTIGUNG
  Broader term informace
  Micro ThesaurusMT 3231 informace a zpracování informací
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (3) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (3) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (1) - Zákony
  subject heading

  subject heading