Search results

 1. Descriptorpolitická práva
  Non-descriptor political rights
  droits politiques
  politische Grundrechte
  POLITICKÉ SVOBODY
  POLITICAL FREEDOM
  LIBERTÉ POLITIQUE
  POLITISCHE FREIHEIT
  Narrower term právo na demonstrace
  občanská práva
  svoboda spolčování
  svoboda projevu
  svoboda slova
  svoboda shromažďování
  Broader term 1236 práva a svobody
  Micro ThesaurusMT 1236 práva a svobody
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Bibliografie
  (5) - Biografie
  (5) - Encyklopedie
  (3) - Eseje
  (1) - Komentované zákony
  (5) - Literatura faktu
  (2) - Memoáry
  (1) - Kolektivní monografie
  (35) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (11) - Příručky
  (3) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (2) - Rozhovory
  (7) - Sborníky
  (9) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (2) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Parlamentní materiály
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading