Search results

 1. Descriptor1221 soudnictví
  Non-descriptor justice
  justice
  Gerichtswesen
  Narrower term rozsudek
  soudní řízení
  žaloba
  přístup k soudu
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptordůkaz
  Non-descriptor proof
  preuve
  Rechtsbeweis
  DŮKAZNÍ BŘEMENO
  ONUS
  ONUS OF PROOF
  CHARGE DE LA PREUVE
  BEWEIS
  BEWEISLAST
  Broader term soudní řízení
  Micro ThesaurusMT 1221 soudnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Judikáty
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (18) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (3) - Studie
  (1) - Zákony
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptornevyřízené soudní spory
  Non-descriptor backlog of court cases
  arriéré judiciaire
  Rückstand der Gerichte
  NAHROMADĚNÍ SOUDNÍCH SPORŮ
  NEVYŘÍZENÁ SOUDNÍ AGENDA
  NEVYŘÍZENÉ SPISY
  PROTAHOVÁNÍ SOUDNÍHO JEDNÁNÍ
  ZPOŽDĚNÍ SOUDNÍHO PROJEDNÁVÁNÍ
  Broader term soudní řízení
  Micro ThesaurusMT 1221 soudnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorobčanskoprávní řízení
  Non-descriptor civil procedure
  procédure civile
  OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD
  Zivilprozess
  CIVILNÍ PROCES
  CIVILNÍ ŘÍZENÍ
  OBČANSKOPRÁVNÍ PROCES
  DROIT DE LA PROCÉDURE CIVILE
  ZIVILPROZEß
  Broader term soudní řízení
  Micro ThesaurusMT 1221 soudnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (17) - Judikáty
  (106) - Komentované zákony
  (15) - Kolektivní monografie
  (76) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (47) - Příručky
  (6) - Přednášky
  (3) - Rejstříky
  (5) - Sborníky
  (4) - Separáty
  (7) - Skripta
  (30) - Studie
  (70) - Učebnice
  (19) - Zákoníky
  (69) - Zákony
  (3) - Zákonná opatření
  (3) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (3) - Smlouvy
  (2) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorobecný soud
  Non-descriptor ordinary court of law
  juridiction judiciaire
  ordentliche Gerichtsbarkeit
  SOUD PRVNÍ INSTANCE
  COUNTY COURT
  COURT OF BANKRUPTCY
  COURT OF FIRST INSTANCE
  COURT OF JUSTICE
  DISTRICT COURT
  TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
  TRIBUNAL D'INSTANCE
  TRIBUNAL JUDICIAIRE
  AMTSGERICHT
  JUSTIZGERICHTSBARKEIT
  LANDGERICHT
  ORDENTLICHES GERICHT
  Narrower term civilní soud
  vojenský soud
  trestní soud
  soud pro mladistvé
  sociální soud
  obchodní soud
  pracovní soud
  námořní soud
  Broader term soudní systém
  Micro ThesaurusMT 1226 organizace justice
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (10) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Judikáty
  (3) - Monografie
  (5) - Příručky
  (1) - Studie
  (2) - Učebnice
  (4) - Zákoníky
  (2) - Zákony
  (2) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorprávo na obhajobu
  Non-descriptor rights of the defence
  droits de la défense
  Rechte der Verteidigung
  PRÁVO NA NÁVŠTĚVU OBHÁJCE
  PRÁVO OBŽALOVANÉHO
  PRESUMPCE NEVINY
  PRESUMPTION OF INNOCENCE
  RIGHT TO COUNSEL'S VISITS
  RIGHTS OF THE ACCUSED
  DROIT DE VISITE DES AVOCATS
  DROITS DE L'ACCUSÉ
  PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
  BESUCHSRECHT DES ANWALTS
  RECHTE DES BEKLAGTEN
  UNSCHULDSVERMUTUNG
  Broader term soudní řízení
  Micro ThesaurusMT 1221 soudnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (4) - Separáty
  (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorpřípustnost řízení
  Non-descriptor admissibility
  recevabilité
  Zulässigkeit des Verfahrens
  NEPŘÍPUSTNÁ NÁMITKA
  EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ
  EINREDE DER UNZULÄSSIGKEIT
  Narrower term promlčení
  právní zájem
  Broader term soudní řízení
  Micro ThesaurusMT 1221 soudnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorrozhodčí řízení
  Non-descriptor arbitration
  arbitrage
  Streitschlichtung
  ARBITRÁŽ
  DOHODA V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ
  SMÍRČÍ ŘÍZENÍ
  Broader term soudní řízení
  Micro ThesaurusMT 1221 soudnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Almanachy
  (1) - Bibliografie
  (5) - Judikáty
  (22) - Komentované zákony
  (10) - Kolektivní monografie
  (23) - Monografie
  (5) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (11) - Ročenky - monografie
  (7) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (6) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (6) - Učebnice
  (23) - Zákony
  (3) - Nařízení
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorsoudní přezkum
  Non-descriptor judicial review
  contrôle juridictionnel
  Normenkontrolle
  SOUDNÍ KONTROLA
  Broader term soudní řízení
  Micro ThesaurusMT 1221 soudnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (49) - Judikáty
  (2) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (3) - Monografie
  (1) - Přednášky
  (1) - Separáty
  (1) - Studie
  (1) - Sbírky zákonů
  (3) - Zákony
  (1) - Usnesení
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptorsoudní příkaz
  Non-descriptor injunction
  injonction
  gerichtliche Anordnung
  PROZATIMNÍ SOUDNÍ PŘÍKAZ
  SOUDNÍ ZÁKAZ
  Broader term soudní řízení
  Micro ThesaurusMT 1221 soudnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading