Search results

 1. Descriptor3206 vzdělávání a výchova
  Non-descriptor education
  éducation
  Bildung
  Narrower term vzdělávání
  politika vzdělávání
  pedagogická metoda
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptoralfabetizace
  Non-descriptor elimination of illiteracy
  alphabétisation
  Alphabetisierung
  BOJ PROTI ANALFABETISMU
  BOJ PROTI NEGRAMOTNOSTI
  ODSTRAŇOVÁNÍ NEGRAMOTNOSTI
  Broader term politika vzdělávání
  Micro ThesaurusMT 3206 vzdělávání a výchova
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptordélka studia
  Non-descriptor length of studies
  durée des études
  Ausbildungsdauer
  PRODLOUŽENÍ STUDIA
  TRVÁNÍ STUDIA
  PROLONGATION OF SCHOOLING
  PROLONGATION OF STUDIES
  PROLONGATION DE LA SCOLARITÉ
  PROLONGATION DES ÉTUDES
  SCOLARITÉ
  DAUER DER SCHULISCHEN AUSBILDUNG
  STUDIENDAUER
  VERLÄNDERUNG DES STUDIUMS
  VERLÄNGERUNG DER SCHULPFLICHT
  Narrower term předčasné ukončení studia
  Broader term politika vzdělávání
  Micro ThesaurusMT 3206 vzdělávání a výchova
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Příručky
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptordemokratizace vzdělání
  Non-descriptor democratisation of education
  démocratisation de l'éducation
  Demokratisierung des Bildungswesens
  DEMOKRATIZACE ŠKOLSTVÍ
  DEMOKRATIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
  DEMOCRATIZATION OF EDUCATION
  Broader term politika vzdělávání
  Micro ThesaurusMT 3206 vzdělávání a výchova
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 5. DescriptorEurydice
  Non-descriptor Eurydice
  Eurydice
  Eurydice
  Broader term politika vzdělávání
  Micro ThesaurusMT 3206 vzdělávání a výchova
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Monografie
  (2) - Příručky
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (4) - Studie
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorkulturní politika
  Non-descriptor cultural policy
  politique culturelle
  Kulturpolitik
  KULTURNÍ ROZVOJ
  KULTURELLE ENTWICKLUNG
  Narrower term umělecká tvorba
  šíření kultury
  zábavní průmysl
  kulturní akce
  muzeum
  kulturní dědictví
  ochrana kulturního dědictví
  kulturní vztahy
  mecenášství
  literární a umělecké vlastnictví
  oslava
  kulturní výjimka
  propagace kultury
  Broader term 2831 kultura a náboženství
  Micro ThesaurusMT 2831 kultura a náboženství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (19) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Adresáře
  (3) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (1) - Čítanky
  (3) - Encyklopedie
  (4) - Eseje
  (1) - Korespondence
  (2) - Literatura faktu
  (2) - Memoáry
  (16) - Kolektivní monografie
  (50) - Monografie
  (4) - Příručky
  (3) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (38) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (30) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (2) - Výbor z díla
  (1) - Zákoníky
  (3) - Konferenční materiály
  (2) - Katalogy
  (1) - Nařízení
  (5) - Výzkumné zprávy
  (5) - Soubor dokumentů
  (2) - Vládní materiály
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorkvalita výuky
  Non-descriptor teaching quality
  qualité de l'enseignement
  Qualität des Unterrichts
  KVALITA VYUČOVÁNÍ
  KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ
  QUALITY IN EDUCATION
  QUALITY OF TEACHING
  QUALITÉ DE L'ÉDUCATION
  Broader term politika vzdělávání
  Micro ThesaurusMT 3206 vzdělávání a výchova
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (5) - Monografie
  (1) - Příručky
  (4) - Studie
  (1) - Tabulky
  (1) - Úvahy
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptornáklady na vzdělávání
  Non-descriptor education costs
  coût de l'éducation
  Bildungskosten
  FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
  VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ
  Broader term politika vzdělávání
  Micro ThesaurusMT 3206 vzdělávání a výchova
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (1) - Projevy
  (5) - Ročenky - monografie
  (9) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Zákony
  (1) - Statistiky
  (3) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptororganizace školství
  Non-descriptor organisation of teaching
  organisation de l'enseignement
  Organisation des Unterrichtswesens
  ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ
  ORGANIZATION OF TEACHING
  ORGANISATION DES HOCHSCHULWESENS
  ORGANISATION DES SCHULWESENS
  Narrower term školní věk
  počet žáků
  profesní poradenství
  výchovné poradenství
  vzdělávací program
  reforma školství
  školský systém
  organizace školního roku
  síť škol
  Broader term 3216 organizace školství
  Micro ThesaurusMT 3216 organizace školství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (11) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (20) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (11) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (4) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (13) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (10) - Zákony
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Plány
  (4) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptorplánování vzdělávání
  Non-descriptor educational planning
  planification de l'éducation
  Bildungsplanung
  PLÁNOVITÉ VZDĚLÁVÁNÍ
  ŠKOLSKÉ PLÁNOVÁNÍ
  Broader term politika vzdělávání
  Micro ThesaurusMT 3206 vzdělávání a výchova
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading