Search results

 1. Descriptorpolitické násilí
  Non-descriptor political violence
  violence politique
  politische Gewalt
  ATENTÁT
  GUERILLA
  REVOLUCE
  KONTRAREVOLUCE
  GUERRILLA
  REVOLUTION
  GUÉRILLA
  RÉVOLUTION
  GUERILLABEWEGUNG
  REVOLUTION
  Narrower term státní převrat
  politický únos
  občanská válka
  politický vězeň
  politický uprchlík
  mizení osob
  terorismus
  mučení
  Broader term veřejná bezpečnost
  Micro ThesaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Antologie
  (2) - Beletrie
  (3) - Bibliografie
  (46) - Biografie
  (5) - Encyklopedie
  (6) - Eseje
  (5) - Korespondence
  (111) - Literatura faktu
  (25) - Memoáry
  (5) - Kolektivní monografie
  (205) - Monografie
  (5) - Obrazová publikace
  (2) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (6) - Projevy
  (8) - Přednášky
  (1) - Rozhovory
  (38) - Sborníky
  (2) - Separáty
  (4) - Slovníky naučné speciální
  (67) - Studie
  (2) - Učebnice
  (6) - Úvahy
  (20) - Výbor z díla
  (2) - Zákony
  (5) - Sebrané spisy
  (3) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (3) - Komuniké
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Protokoly
  (16) - Soubor dokumentů
  (2) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading