Search results

 1. Descriptororganizace strany
  Non-descriptor party organisation
  organisation des partis
  Parteiorganisation
  SYSTÉM POLITICKÝCH STRAN
  PARTY ORGANIZATION
  Narrower term založení strany
  politická příslušnost
  financování strany
  politický funkcionář
  politický program
  politické rozštěpení
  užší vedení strany
  politický klub
  kongres strany
  Broader term 0411 politická strana
  Micro ThesaurusMT 0411 politická strana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (11) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (1) - Eseje
  (1) - Literatura faktu
  (3) - Kolektivní monografie
  (20) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (6) - Projevy
  (10) - Přednášky
  (6) - Sborníky
  (5) - Studie
  (3) - Učebnice
  (6) - Konferenční materiály
  (1) - Charty
  (6) - Organizační řády
  (6) - Protokoly
  (20) - isn
  (2) - Soubor dokumentů
  (1) - Usnesení
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorpolitická ideologie
  Non-descriptor political ideology
  idéologie politique
  politische Ideologie
  IDEOLOGIE
  POLITICKÁ DOKTRÍNA
  POLITICKÉ PŘESVĚDČENÍ
  POLITICKÉ SMÝŠLENÍ
  POLITICKÝ NÁZOR
  POLITICAL DOCTRINE
  DOCTRINE POLITIQUE
  POLITISCHE AUFFASSUNG
  POLITISCHE DOKTRIN
  POLITISCHE LEHRE
  Narrower term komunismus
  konzervatismus
  ekologismus
  eurokomunismus
  evropská pravice
  fašismus
  levicový extremismus
  dělnická internacionála
  Socialistická internacionála
  liberalismus
  maoismus
  marxismus
  anarchismus
  světová politika
  nacionální socialismus
  nacionalismus
  regionalismus
  socialismus
  monarchismus
  sekularismus
  sociální demokracie
  populizmus
  Broader term 0406 politický rámec
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (28) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Antologie
  (1) - Almanachy
  (1) - Beletrie
  (3) - Bibliografie
  (20) - Biografie
  (1) - Cestopisy
  (1) - Deklarace
  (4) - Encyklopedie
  (27) - Eseje
  (1) - Faksimile
  (2) - Korespondence
  (29) - Literatura faktu
  (5) - Memoáry
  (14) - Kolektivní monografie
  (387) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (79) - Příručky
  (75) - Projevy
  (34) - Přednášky
  (3) - Rejstříky
  (1) - Ročenky - monografie
  (5) - Rozhovory
  (96) - Sborníky
  (44) - Souborné dílo
  (8) - Separáty
  (12) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (6) - Slovníky naučné speciální
  (121) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (29) - Učebnice
  (45) - Úvahy
  (55) - Výbor z díla
  (18) - Sebrané spisy
  (14) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (1) - Komuniké
  (3) - Protokoly
  (1) - isn
  (1) - Plány
  (25) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorpolitické zaměření
  Non-descriptor political tendency
  tendance politique
  politische Richtung
  POLITICKÁ ORIENTACE
  POLITICKÁ TENDENCE
  POLITICKÝ SMĚR
  POLITICKÝ TREND
  POLITICAL TREND
  COURANT POLITIQUE
  POLITISCHE STRÖMUNG
  Narrower term politická pravice
  krajní pravice
  krajní levice
  politická levice
  politický střed
  Broader term 0411 politická strana
  Micro ThesaurusMT 0411 politická strana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (3) - Encyklopedie
  (2) - Literatura faktu
  (3) - Kolektivní monografie
  (33) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Přednášky
  (2) - Rozhovory
  (6) - Sborníky
  (8) - Slovníky naučné speciální
  (22) - Studie
  (1) - Učebnice
  (4) - Úvahy
  (1) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading