Search results

 1. Descriptor2431 pojišťovnictví
  Non-descriptor insurance
  assurance
  Versicherungswesen
  Narrower term pojištění
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptordopravní pojištění
  Non-descriptor transport insurance
  assurance transport
  Transportversicherung
  Narrower term pojištění motorových vozidel
  námořní pojištění
  Broader term pojištění
  Micro ThesaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorlékařský posudek
  Non-descriptor medical report
  expertise médicale
  medizinisches Gutachten
  LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA
  LÉKAŘSKÝ NÁLEZ
  ZDRAVOTNÍ POSUDEK
  ZPRÁVA O LÉKAŘSKÉM VYŠETŘENÍ
  MEDICAL OPINION
  ÄRZTLICHES ATTEST
  Broader term lékařství
  Micro ThesaurusMT 2841 zdraví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  (2) - Směrnice
  (1) - Vyhlášky
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 4. 4.oběť

  Descriptoroběť
  Non-descriptor victim
  victime
  Opfer
  POŠKOZENÝ
  Narrower term pomoc obětem trestné činnosti
  Broader term trestní odpovědnost
  Micro ThesaurusMT 1216 trestní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Biografie
  (3) - Encyklopedie
  (6) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (3) - Kolektivní monografie
  (6) - Monografie
  (5) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (27) - Studie
  (2) - Učebnice
  (4) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Katalogy
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorodpovědnost
  Non-descriptor liability
  responsabilité
  Haftung
  PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
  ZODPOVĚDNOST
  COLLECTIVE LIABILITY
  LEGAL LIABILITY
  LEGAL RESPONSIBILITY
  RESPONSABILITÉ COLLÉGIALE
  RESPONSABILITÉ JURIDIQUE
  RESPONSABILITÉ LÉGALE
  GEMEINSCHAFTSHAFTUNG
  GESAMTHAFTUNG
  GESAMTSCHULDNERISCHE HAFTUNG
  GESETZLICHE HAFTUNG
  SOLIDARHAFTUNG
  Narrower term škoda
  náhrada škody
  odškodnění
  odpovědnost výrobce
  občanskoprávní odpovědnost
  závazková odpovědnost
  Broader term občanské právo
  Micro ThesaurusMT 1211 občanské právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (10) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Eseje
  (2) - Judikáty
  (11) - Komentované zákony
  (11) - Kolektivní monografie
  (47) - Monografie
  (24) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (6) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (1) - Skripta
  (20) - Studie
  (10) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (7) - Zákoníky
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorpojistná smlouva
  Non-descriptor insurance contract
  contrat d'assurance
  Versicherungsvertrag
  POJISTKA
  INSURANCE POLICY
  POLICE D'ASSURANCE
  VERSICHERUNGSPOLICE
  Narrower term pojistné plnění
  pojistné
  pojistné riziko
  pojistný nárok
  Broader term pojištění
  Micro ThesaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (7) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (4) - Příručky
  (3) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (1) - Smlouvy
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorpojistné právo
  Non-descriptor insurance law
  droit des assurances
  Versicherungsrecht
  POJISTNÁ LEGISLATIVA
  ZÁKON O POJIŠŤOVNICTVÍ
  Broader term pojištění
  Micro ThesaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  (10) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (11) - Monografie
  (3) - Příručky
  (16) - Přednášky
  (1) - Ročenky - monografie
  (3) - Sborníky
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (3) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (6) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorpojištění majetku
  Non-descriptor property insurance
  assurance des biens
  Sachversicherung
  Broader term pojištění
  Micro ThesaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (3) - Příručky
  (2) - Učebnice
  (1) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorpojištění osob
  Non-descriptor personal insurance
  assurance des personnes
  Personenversicherung
  Broader term pojištění
  Micro ThesaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Judikáty
  (3) - Komentované zákony
  (5) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Separáty
  (2) - Studie
  (5) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (5) - Zákoníky
  (2) - Zákony
  (2) - Konferenční materiály
  (1) - Smlouvy
  (2) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 10. subject heading

  subject heading