Search results

 1. Descriptorhospodářská oblast
  Non-descriptor economic region
  région économique
  Wirtschaftsraum
  EKONOMICKÉ PÁSMO
  EKONOMICKÝ REGION
  HOSPODÁŘSKÁ ZÓNA
  HOSPODÁŘSKÉ ÚZEMÍ
  HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR
  ECONOMIC AREA
  ECONOMIC ZONE
  ESPACE ÉCONOMIQUE
  ZONE ÉCONOMIQUE
  WIRTSCHAFTSGEBIET
  WIRTSCHAFTSREGION
  WIRTSCHAFTSZONE
  Narrower term pobřežní oblast
  rozvojová oblast
  znevýhodněná oblast
  pohraniční oblast
  průmyslový region
  prioritní region
  venkovský region
  turistická oblast
  okrajové území
  ostrovní region
  region závislý na rybolovu
  Broader term 1616 regiony a regionální politika
  Micro ThesaurusMT 1616 regiony a regionální politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (15) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Encyklopedie
  (1) - Kolektivní monografie
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Skripta
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorhranice
  Non-descriptor frontier
  frontière
  Grenze
  HRANIČNÍ PŘECHOD
  Broader term územní suverenita
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (10) - Literatura faktu
  (13) - Kolektivní monografie
  (21) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (1) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Sborníky
  (7) - Studie
  (1) - Učebnice
  (3) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (6) - Konferenční materiály
  (1) - Mapy
  (1) - Katalogy
  (1) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Parlamentní materiály
  (8) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorpřeshraniční spolupráce
  Non-descriptor cross-border cooperation
  coopération transfrontalière
  grenzüberschreitende Zusammenarbeit
  HRANIČNÍ INTEGRACE
  PŘÍHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
  TRANS-BORDER COOPERATION
  INTÉGRATION FRONTALIèRE
  GRENZÜBERSCHREITENDE INTEGRATION
  Broader term politika spolupráce
  Micro ThesaurusMT 0811 politika spolupráce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Kolektivní monografie
  (6) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Ročenky - monografie
  (6) - Sborníky
  (13) - Studie
  subject heading

  subject heading