Search results

 1. Descriptorfinanční transakce
  Non-descriptor financial transaction
  transaction financière
  Kapitaltransaktion
  Broader term finanční trh
  Micro ThesaurusMT 2421 volný pohyb kapitálu
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (7) - Monografie
  (7) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (4) - Studie
  (5) - Učebnice
  (2) - Zákony
  (1) - Normy
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptormanažerské účetnictví
  Non-descriptor management accounting
  gestion comptable
  betriebliches Rechnungswesen
  OPÉRATION COMPTABLE
  BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES RECHNUNGSWESEN
  BUCHUNGSVORGANG
  Narrower term fakturace
  účetní položka
  analýza nákladů
  platba
  zveřejnění účtů
  audit
  kalkulace
  účetní uzávěrka
  Broader term 4026 účetnictví
  Micro ThesaurusMT 4026 účetnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (12) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Příručky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorplatební lhůta
  Non-descriptor deadline for payment
  délai de paiement
  Zahlungsfrist
  LHŮTA SPLATNOSTI
  SPLATNOST
  CREDIT PERIOD
  Broader term platba
  Micro ThesaurusMT 4026 účetnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorzálohová platba
  Non-descriptor advance payment
  paiement à l'avance
  Vorauszahlung
  PLACENÍ PŘEDEM
  ZÁVDAVEK
  PAYMENT ON ACCOUNT
  ACOMPTE
  ARRHES
  AVANCE DE FONDS
  ANZAHLUNG
  LEISTUNG EINER ANZAHLUNG
  VORSCHUSS
  Broader term platba
  Micro ThesaurusMT 4026 účetnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Studie
  subject heading

  subject heading