Search results

 1. Descriptoragrolesnictví
  Non-descriptor agroforestry
  agroforesterie
  Agro-Forstwirtschaft
  AGROLESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
  AGROLESNICKÝ SYSTÉM
  PASTEVECKO-LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
  ZEMĚDĚLSKÉ LESNICTVÍ
  AGROFORESTRY SYSTEM
  AGROSILVICULTURE
  FARM FORESTRY
  AGROSYLVICULTURE
  SYSTèME AGROFORESTIER
  SYSTèME AGROSYLVICOLE
  WALDBEWEIDUNG
  WALD-WEIDEWIRTSCHAFT
  Broader term systém hospodaření
  Micro ThesaurusMT 5616 systémy hospodaření
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Sborníky
  (1) - Směrnice
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptordřevozpracující průmysl
  Non-descriptor wood industry
  industrie du bois
  Holzindustrie
  DŘEVOOBRÁBĚCÍ PRŮMYSL
  OBRÁBĚNÍ DŘEVA
  ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
  WOOD PROCESSING
  TRAITEMENT DU BOIS
  HOLZ VERARBEITENDE INDUSTRIE
  HOLZBEARBEITUNG
  HOLZBEHANDLUNG
  HOLZVERARBEITUNG
  Narrower term průmysl papíru a celulózy
  nábytkářský průmysl
  truhlářství
  výrobky ze dřeva
  pilařský závod
  Broader term 6836 dřevozpracující průmysl
  Micro ThesaurusMT 6836 dřevozpracující průmysl
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Směrnice
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorlesnická politika
  Non-descriptor forestry policy
  politique forestière
  Forstpolitik
  LESNICKÝ PROGRAM
  FORESTRY PROGRAMME
  PROGRAMME FORESTIER
  FORSTPROGRAMM
  Narrower term lesní legislativa
  rozvoj lesnictví
  lesnický výzkum
  vlastnictví lesů
  zalesněná plocha
  pěstování lesů
  ochrana lesa
  evropská lesnická politika
  Broader term 5636 lesnictví
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (12) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Slovníky jazykové překladové
  (3) - Nařízení
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorudržitelné lesní hospodářství
  Non-descriptor sustainable forest management
  sylviculture durable
  nachhaltige Forstwirtschaft
  SPRÁVA UDRŽITELNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
  TRVALE UDRŽITELNÉ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
  GESTION FORESTIèRE DURABLE
  Narrower term lesní certifikace
  Broader term pěstování lesů
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Literatura faktu
  (2) - Odborné zprávy
  subject heading

  subject heading