Search results

 1. Descriptor3206 vzdělávání a výchova
  Non-descriptor education
  éducation
  Bildung
  Narrower term vzdělávání
  politika vzdělávání
  pedagogická metoda
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptordomácí studium
  Non-descriptor home education
  éducation à domicile
  Privatunterricht
  SAMOSTUDIUM
  HOME LEARNING
  Broader term pedagogická metoda
  Micro ThesaurusMT 3206 vzdělávání a výchova
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorneformální výuka
  Non-descriptor non-formal education
  éducation non formelle
  außerschulische Bildung
  KURZ
  MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
  ŠKOLNÍ DRUŽINA
  ŠKOLNÍ KLUB
  ŠKOLNÍ KROUŽEK
  Broader term pedagogická metoda
  Micro ThesaurusMT 3206 vzdělávání a výchova
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (30) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (3) - Seznamy
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptoručební technika
  Non-descriptor learning technique
  méthode d'apprentissage
  Lernmethode
  VÝUKOVÁ TECHNIKA
  TECHNIQUE D'APPRENTISSAGE
  LERNTECHNIK
  Narrower term mnemotechnika
  rychločtení
  Broader term průběžná profesní příprava
  Micro ThesaurusMT 4406 zaměstnanost
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  subject heading

  subject heading