Search results

 1. Descriptorbiometrie
  Non-descriptor biometrics
  biométrie
  personenbezogene Biometrik
  BIOMETRIKA
  BIOMETRY
  Broader term matematika
  Micro ThesaurusMT 3606 přírodní a aplikované vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorlékařské údaje
  Non-descriptor medical data
  données médicales
  medizinische Daten
  CHOROBOPIS
  LÉKAŘSKÝ ZÁZNAM
  MEDICAL FILE
  MEDICAL RECORDS
  DOSSIER MÉDICAL
  KRANKENAKTE
  Broader term lékařství
  Micro ThesaurusMT 2841 zdraví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorochrana soukromí
  Non-descriptor protection of privacy
  protection de la vie privée
  Schutz der Privatsphäre
  OCHRANA SOUKROMÉHO A RODINNÉHO ŽIVOTA
  PRÁVO NA SOUKROMÍ
  RIGHT TO PRIVACY
  DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
  RECHT AUF RESPEKTIERUNG DER PRIVATSPHÄRE
  Narrower term porušení domovní svobody
  ochrana komunikací
  Broader term práva jednotlivce
  Micro ThesaurusMT 1236 práva a svobody
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (2) - Judikáty
  (13) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (22) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (33) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (4) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (3) - Zákoníky
  (7) - Zákony
  (1) - Nařízení
  (5) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorzpracování dat
  Non-descriptor dataprocessing
  traitement des données
  Datenverarbeitung
  AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT
  ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT
  AUTOMATIC DATA PROCESSING
  ELECTRONIC DATA PROCESSING
  TRAITEMENT DES IMAGES
  TRAITEMENT ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES
  BILDVERARBEITUNG
  ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG
  Narrower term pořizování dat
  ukládání dat
  databáze
  ochrana dat
  zprostředkování dat
  osobní údaje
  kódování
  sběr dat
  Broader term 3236 Informatika
  Micro ThesaurusMT 3236 Informatika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (11) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (1) - Jednací řády
  (3) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (7) - Monografie
  (15) - Příručky
  (10) - Sborníky
  (5) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (1) - Učebnice
  (2) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading