Search results

 1. Descriptor7606 Spojené národy
  Non-descriptor United Nations
  Nations unies
  Vereinte Nationen
  Narrower term speciální instituce OSN
  Organizace spojených národů
  systém OSN
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. 2.Ecosoc

  DescriptorEcosoc
  Non-descriptor Ecosoc
  Ecosoc
  Ecosoc
  ECE
  EHK
  EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE
  EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN
  HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA OSN
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO AFRIKU
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO ASII A DÁLNÝ VÝCHOD
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO ASII A PACIFIK
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO ASII A TICHOMOŘÍ
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO EVROPU
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO LATINSKOU AMERIKU A KARIBSKOU OBLAST
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO LATINSKOU AMERIKU A OBLAST TICHOMOŘÍ
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO ZÁPADNÍ ASII
  PORADNÍ SBOR PRO VYUŽITÍ VĚDY A TECHNOLOGIE PRO ROZVOJ
  VÝBOR PRO VĚDU A TECHNIKU VE SLUŽBÁCH ROZVOJE
  ACASTD
  ADVISORY COMMITTEE FOR APPLICATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT
  ECAFE
  ECE
  ECLAC
  ESCAP
  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA
  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR ASIA AND THE FAR EAST
  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE
  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
  UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC
  UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL
  CCASTD
  CEA
  CEAEO
  CEE ONU
  CEPALC
  CESAP
  COMITÉ DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
  COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE
  COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAïBES
  COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE
  COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'ASIE OCCIDENTALE
  COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE
  CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ONU
  CSTD
  CCASTD
  ECA
  ECAFE
  ECLAC
  ESCAP
  EWG UNO
  WIRTSCHAFTS- UND SOZIALRAT UNO
  WIRTSCHAFTSKOMMISSION DER VEREINTEN NATIONEN FÜR AFRIKA
  WIRTSCHAFTSKOMMISSION DER VEREINTEN NATIONEN FÜR LATEINAMERIKA UND DIE KARIBIK
  WIRTSCHAFTSKOMMISSION DER VEREINTEN NATIONEN FÜR WESTASIEN
  WIRTSCHAFTSKOMMISSION FÜR EUROPA
  Broader term Organizace spojených národů
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (8) - Adresáře
  (1) - Jednací řády
  (6) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (2) - Ročenky - monografie
  (5) - Studie
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorcharta Spojených národů
  Non-descriptor United Nations Charter
  charte des Nations unies
  Charta der Vereinten Nationen
  CHARTA OSN
  Broader term mezinárodní charta
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Almanachy
  (1) - Deklarace
  (1) - Jednací řády
  (3) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Rejstříky
  (18) - Ročenky - monografie
  (2) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (4) - Charty
  (5) - Mezinárodní dohody
  (2) - isn
  (2) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorkomise OSN
  Non-descriptor UN Commission
  commission ONU
  Kommission UNO
  Broader term Organizace spojených národů
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorkonference OSN
  Non-descriptor UN Conference
  conférence ONU
  Konferenz UNO
  UN-KONFERENZ
  Broader term mezinárodní konference
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Studie
  (4) - Konferenční materiály
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

 6. DescriptorMezinárodní soudní dvůr
  Non-descriptor International Court of Justice
  Cour internationale de justice
  Internationaler Gerichtshof
  MSD
  ICJ
  CIJ
  IGH
  STÁLÝ SOUD MEZINÁRODNÍ SPRAVEDLNOSTI (1921-1946)
  Broader term Organizace spojených národů
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Almanachy
  (2) - Encyklopedie
  (1) - Jednací řády
  (9) - Monografie
  (3) - Příručky
  (13) - Rejstříky
  (22) - Ročenky - monografie
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Konferenční materiály
  (3) - Mapy
  (3) - Charty
  (5) - Mezinárodní dohody
  (2) - isn
  (1) - CD-ROM
  (398) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 7. DescriptorMezinárodní trestní dvůr
  Non-descriptor International Criminal Court
  Cour pénale internationale
  Internationaler Strafgerichtshof
  ICC
  CPI
  ICC
  ISTGH
  Broader term Organizace spojených národů
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (6) - Monografie
  (2) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading

 8. DescriptorPoručenská rada OSN
  Non-descriptor UN Trusteeship Council
  Conseil de tutelle ONU
  Treuhandrat UNO
  UN-TREUHANDRAT
  Broader term Organizace spojených národů
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (7) - Monografie
  (2) - Příručky
  (4) - Ročenky - monografie
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

 9. DescriptorRada bezpečnosti OSN
  Non-descriptor UN Security Council
  Conseil de sécurité ONU
  Sicherheitsrat UNO
  UN-SICHERHEITSRAT
  Broader term Organizace spojených národů
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (12) - Monografie
  (5) - Příručky
  (4) - Ročenky - monografie
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - CD-ROM
  (5) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading