Search results

 1. Descriptor0411 politická strana
  Non-descriptor political party
  parti politique
  Politische Partei
  Narrower term organizace strany
  politická strana
  politické zaměření
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorčinnost základních institucí
  Non-descriptor institutional activity
  vie institutionnelle
  Bestehen der Institution
  Narrower term vztahy mezi institucemi
  jednací řád
  sídlo instituce
  reforma základních institucí
  pravomoc instituce
  oficiální jazyk
  institucionální smlouva
  Broader term 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Micro ThesaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (12) - Subject terms file
  Bibl.records (10) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (7) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Separáty
  (3) - Studie
  (1) - Zákony
  (2) - Konferenční materiály
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorfinancování strany
  Non-descriptor party financing
  financement des partis
  Parteienfinanzierung
  SPONZORING STRANY
  STRANICKÝ PŘÍSPĚVEK
  Broader term organizace strany
  Micro ThesaurusMT 0411 politická strana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Literatura faktu
  (4) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (6) - Sborníky
  (14) - Studie
  (2) - Vyhlášky
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorkongres strany
  Non-descriptor party congress
  congrès d'un parti
  Parteitag
  SJEZD STRANY
  STRANICKÁ KONFERENCE
  STRANICKÝ KONGRES
  STRANICKÝ SJEZD
  PARTY CONFERENCE
  Broader term organizace strany
  Micro ThesaurusMT 0411 politická strana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Bibliografie
  (6) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (7) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (12) - Sborníky
  (11) - Výbor z díla
  (71) - Konferenční materiály
  (26) - Protokoly
  (3) - isn
  (8) - Soubor dokumentů
  (1) - Usnesení
  (27) - Výroční zprávy
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorpolitická příslušnost
  Non-descriptor political affiliation
  affiliation politique
  Parteimitgliedschaft
  STRANICKÁ PŘÍSLUŠNOST
  STRANICKOST
  PARTEIZUGEHÖRIGKEIT
  Broader term organizace strany
  Micro ThesaurusMT 0411 politická strana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (1) - Eseje
  (1) - Literatura faktu
  (2) - Kolektivní monografie
  (7) - Monografie
  (2) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (10) - Studie
  (1) - Usnesení
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorpolitický funkcionář
  Non-descriptor political militant
  militant politique
  aktives Parteimitglied
  STRANICKÝ AKTIVISTA
  STRANICKÝ FUNKCIONÁŘ
  STRANICKÝ PRACOVNÍK
  PARTEIAKTIVIST
  Broader term organizace strany
  Micro ThesaurusMT 0411 politická strana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (3) - Monografie
  (1) - Přednášky
  (6) - Sborníky
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorpolitický klub
  Non-descriptor political club
  club politique
  politischer Zirkel
  POLITICKÁ SKUPINA
  Broader term organizace strany
  Micro ThesaurusMT 0411 politická strana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Adresáře
  (2) - Memoáry
  (9) - Monografie
  (1) - Seznamy
  (5) - Studie
  (1) - isn
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorpolitický program
  Non-descriptor political programme
  programme politique
  politisches Programm
  POLITICKÁ PLATFORMA
  POLITICKÁ ZÁKLADNA
  PROGRAM STRANY
  POLITICAL PLATFORM
  PLATE-FORME POLITIQUE
  POLITISCHE PLATTFORM
  Broader term organizace strany
  Micro ThesaurusMT 0411 politická strana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Deklarace
  (4) - Eseje
  (1) - Faksimile
  (1) - Literatura faktu
  (3) - Kolektivní monografie
  (68) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (8) - Příručky
  (28) - Projevy
  (15) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (1) - Rozhovory
  (13) - Sborníky
  (19) - Studie
  (1) - Učebnice
  (8) - Úvahy
  (5) - Výbor z díla
  (1) - Zákony
  (33) - Konferenční materiály
  (1) - Národohospodářské plány
  (1) - Organizační řády
  (15) - Protokoly
  (1) - Směrnice
  (22) - isn
  (14) - Plány
  (16) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (1) - Vládní materiály
  (4) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptoružší vedení strany
  Non-descriptor political executive
  bureau politique
  Parteivorstand
  GRÉMIUM STRANY
  POLITBYRO
  POLITICKÉ BYRO
  PŘEDSEDNICTVO STRANY
  UŽŠÍ STRANICKÉ VEDENÍ
  VEDENÍ STRANY
  POLITBÜRO
  Broader term organizace strany
  Micro ThesaurusMT 0411 politická strana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  subject heading

  subject heading