Search results

 1. Descriptor4421 práce a mzdy
  Non-descriptor personnel management and staff remuneration
  administration et rémunération du personnel
  Verwaltung und Entlohnung des Personals
  Narrower term personální oddělení
  mzdová politika
  odměňování za práci
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorcestovní náhrady
  Non-descriptor allowances and expenses
  indemnité et frais
  Aufwandsentschädigung und Spesen
  CESTOVNÍ DIETA
  CESTOVNÍ NÁKLADY
  CESTOVNÍ VÝDAJE
  JÍZDNÉ
  NÁHRADA VÝDAJŮ
  NÁHRADA VÝLOH
  MISSION EXPENSES
  TRANSFER BONUS
  TRAVEL EXPENSES
  FRAIS DE DÉPLACEMENT
  FRAIS DE MISSION
  FRAIS DE VOYAGE
  PRIME DE TRANSFERT
  FAHRTKOSTEN
  REISEKOSTEN
  TRENNUNGSENTSCHÄDIGUNG
  VERPFLEGUNGSKOSTEN
  Broader term odměňování za práci
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Jednací řády
  (7) - Komentované zákony
  (28) - Příručky
  (1) - Učebnice
  (26) - Zákony
  (2) - Nařízení
  (1) - Parlamentní materiály
  subject heading

  subject heading

 3. 3.mzda

  Descriptormzda
  Non-descriptor pay
  salaire
  Lohn und Gehalt
  MZDOVÝ ZÁKLAD
  PLAT
  VÝDĚLEK
  VÝPLATNÍ PÁSKA
  ZÁLOHA NA MZDU
  REMUNERATION
  SALARY
  WAGES
  PAIE
  PAYE
  RÉMUNÉRATION
  TRAITEMENT
  BESOLDUNG
  BEZÜGE
  DIENSTBEZÜGE
  ENTGELT
  GEHALT
  VERDIENST
  VERGÜTUNG
  Narrower term úkolová mzda
  hodinová mzda
  nízká mzda
  srážky ze mzdy
  Broader term odměňování za práci
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Deklarace
  (17) - Komentované zákony
  (30) - Monografie
  (12) - Odborné zprávy
  (64) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (4) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (3) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (1) - Skripta
  (30) - Studie
  (10) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (6) - Výbor z díla
  (3) - Zákoníky
  (26) - Zákony
  (5) - Konferenční materiály
  (20) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (4) - Směrnice
  (9) - Vyhlášky
  (5) - Výzkumné zprávy
  (2) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptornaturální mzda
  Non-descriptor fringe benefit
  avantage accessoire
  zusätzliche Gegenleistung
  ODMĚNA V NATURÁLIÍCH
  BENEFITS IN KIND
  AVANTAGE EN NATURE
  AUßERTARIFLICHE VERGÜTUNG
  SACHBEZÜGE
  ZUSÄTZLICHE LEISTUNG DES ARBEITGEBERS
  Broader term odměňování za práci
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Příručky
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptornemzdové příjmy
  Non-descriptor income in addition to normal pay
  revenu non salarial
  Nichtlohneinkommen
  HONORÁŘE
  ODMĚNA
  TANTIÉMY
  FEES
  PERCENTAGE OF PROFITS
  HONORAIRES
  TANTIèME
  GEWINNANTEIL
  HONORAR
  TANTIEME
  UMSATZPROVISION
  Broader term odměňování za práci
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Separáty
  (1) - Studie
  (1) - Nařízení
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorvedlejší příjmy
  Non-descriptor supplementary income
  revenu complémentaire
  Nebeneinkommen
  DODATEČNÉ PŘÍJMY
  PŘÍPLATEK
  ADDITIONAL INCOME
  OTHER SOURCE OF INCOME
  NEBENBEZÜGE
  NEBENVERDIENST
  Broader term odměňování za práci
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (1) - Studie
  (1) - Dizertační práce
  (1) - Vyhlášky
  subject heading

  subject heading