Search results

 1. Descriptorhorizontální dohoda
  Non-descriptor horizontal agreement
  entente horizontale
  horizontaler Zusammenschluss
  INTÉGRATION HORIZONTALE
  HORIZONTALE INTEGRATION
  HORIZONTALER ZUSAMMENSCHLUß
  Narrower term rozdělení trhu
  kartel
  Broader term restriktivní obchodní postup
  Micro ThesaurusMT 4031 soutěž, konkurence
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (2) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorprotekcionismus
  Non-descriptor protectionism
  protectionnisme
  Protektionismus
  EKONOMICKÝ PROTEKCIONISMUS
  HOSPODÁŘSKÝ PROTEKCIONISMUS
  OCHRANÁŘSTVÍ
  OCHRANNÁ OPATŘENÍ
  TRŽNÍ OMEZENÍ
  KLIENTELISMUS
  Broader term hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Monografie
  (3) - Studie
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptortržní intervence
  Non-descriptor market intervention
  intervention sur le marché
  Marktintervention
  Narrower term plánování trhu
  ochrana trhu
  podpora trhu
  dohled nad trhem
  Broader term obchodní politika
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading