Search results

 1. Descriptor2006 obchodní politika
  Non-descriptor trade policy
  politique commerciale
  Handelspolitik
  Narrower term obchodní právo
  trh
  veřejná zakázka
  obchodní politika
  společná obchodní politika
  vývozní politika
  dovozní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorcelní politika
  Non-descriptor tariff policy
  politique tarifaire
  Zollpolitik
  CUSTOMS POLICY
  POLITIQUE DOUANIèRE
  ZOLLTARIFPOLITIK
  Narrower term celní kvóta
  celní výjimka
  osvobození od celních poplatků
  harmonizace cel
  tarifní jednání
  snížení cel
  systém navracení cel
  znovuzavedení cel
  zrušení cel
  dočasné zrušení cla
  preferenční celní sazby
  celní unie
  oblast volného obchodu
  celní dohoda
  Broader term 2011 celní politika
  Micro ThesaurusMT 2011 celní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (18) - Subject terms file
  Bibl.records (7) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (3) - Studie
  (2) - Konferenční materiály
  (2) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorintervenční orgán
  Non-descriptor intervention agency
  organisme d'intervention
  Interventionsstelle
  Broader term obchodní politika
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorliberalizace trhu
  Non-descriptor liberalisation of the market
  libéralisation du marché
  Liberalisierung des Marktes
  LIBERALIZATION OF THE MARKET
  Broader term obchodní politika
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Studie
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptornabídka a poptávka
  Non-descriptor supply and demand
  offre et demande
  Angebot und Nachfrage
  NABÍDKA
  POPTÁVKA
  DEMAND
  DEMANDE
  OFFRE
  ANGEBOT
  NACHFRAGE
  Broader term 2016 obchod
  Micro ThesaurusMT 2016 obchod
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Monografie
  (2) - Příručky
  (3) - Studie
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorobchodní dohoda
  Non-descriptor trade agreement
  accord commercial
  Handelsabkommen
  TRADE NEGOTIATIONS
  TRADE TREATY
  NÉGOCIATION COMMERCIALE
  TRAITÉ COMMERCIAL
  HANDELSVERHANDLUNG
  Broader term obchodní vztahy
  Micro ThesaurusMT 2021 mezinárodní obchod
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Komentované zákony
  (14) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (4) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Mezinárodní dohody
  (2) - Smlouvy
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorobchodní pravidla
  Non-descriptor trade regulations
  réglementation commerciale
  Handelsregelung
  BUSINESS REGULATIONS
  RÉGLEMENTATION DU COMMERCE
  HANDELSVORSCHRIFT
  Narrower term obchodní licence
  nedovolený obchod
  otevírací doba
  Broader term obchodní politika
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Komentované zákony
  (6) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (3) - Zákoníky
  (11) - Zákony
  (4) - Směrnice
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorobchodní spolupráce
  Non-descriptor trade cooperation
  coopération commerciale
  handelspolitische Zusammenarbeit
  Broader term politika spolupráce
  Micro ThesaurusMT 0811 politika spolupráce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (6) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Katalogy
  (1) - Smlouvy
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorochranná podmínka
  Non-descriptor protective clause
  clause de sauvegarde
  Schutzklausel
  OCHRANNÁ KLAUZULE
  OCHRANNÉ OPATŘENÍ
  OCHRANNÉ USTANOVENÍ
  PROTECTIVE MEASURE
  SAFEGUARD CLAUSE
  MESURE DE SAUVEGARDE
  SCHUTZMAßNAHME
  Broader term mezinárodní dohoda
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Separáty
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptororganizace trhu
  Non-descriptor market organisation
  organisation du marché
  Marktordnung
  MARKET ORGANIZATION
  NATIONAL MARKET ORGANISATION
  ORGANISATION NATIONALE DU MARCHÉ
  EINZELSTAATLICHE MARKTORDNUNG
  Broader term obchodní politika
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (2) - Monografie
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading