Search results

 1. Descriptorpedagogická metoda
  Non-descriptor teaching method
  méthode pédagogique
  pädagogische Methode
  DIDAKTIKA
  FORMY A METODY VZDĚLÁVÁNÍ
  METODIKA PŘEDMĚTU
  PEDAGOGIKA
  UČEBNÍ METODA
  VYUČOVACÍ METODA
  VYUČOVACÍ ZÁSADY
  PEDAGOGY
  PÉDAGOGIE
  LEHRMETHODE
  PÄDAGOGIK
  Narrower term domácí studium
  neformální výuka
  distanční vzdělávání
  programované vyučování
  nová pedagogika
  Broader term 3206 vzdělávání a výchova
  Micro ThesaurusMT 3206 vzdělávání a výchova
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Almanachy
  (1) - Beletrie
  (8) - Biografie
  (2) - Encyklopedie
  (4) - Eseje
  (1) - Korespondence
  (7) - Kolektivní monografie
  (63) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (22) - Příručky
  (10) - Přednášky
  (1) - Rozhovory
  (26) - Sborníky
  (6) - Souborné dílo
  (2) - Skripta
  (2) - Slovníky jazykové překladové
  (4) - Slovníky naučné speciální
  (36) - Studie
  (2) - Slovníky jazykové výkladové
  (2) - Tezaury
  (11) - Učebnice
  (6) - Úvahy
  (11) - Výbor z díla
  (6) - Sebrané spisy
  (1) - Směrnice
  subject heading

  subject heading