Search results

 1. Descriptordomácí násilí
  Non-descriptor domestic violence
  violence domestique
  häusliche Gewalt
  MANŽELSKÉ NÁSILÍ
  NÁSILÍ V RODINĚ
  RODINNÉ NÁSILÍ
  MARITAL VIOLENCE
  VIOLENCE CONJUGALE
  Broader term násilí
  Micro ThesaurusMT 2826 sociální vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Literatura faktu
  (3) - Kolektivní monografie
  (4) - Monografie
  (9) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (12) - Studie
  (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorkriminologie
  Non-descriptor criminology
  criminologie
  Kriminologie
  KRIMINALISTIKA
  KRIMINÁLNÍ PREVENCE
  PENOLOGIE
  KRIMINALISTIK
  Broader term vědy o chování
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (4) - Encyklopedie
  (3) - Literatura faktu
  (15) - Kolektivní monografie
  (31) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (10) - Sborníky
  (2) - Separáty
  (2) - Skripta
  (3) - Slovníky jazykové překladové
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (41) - Studie
  (2) - Slovníky jazykové výkladové
  (42) - Učebnice
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Soubor dokumentů
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptornásilí mládeže
  Non-descriptor youth violence
  violence des jeunes
  Jugendgewalt
  DĚTSKÉ NÁSILÍ
  NÁSILNOST MLÁDEŽE
  VIOLENCE AMONG YOUNG PEOPLE
  JUGENDROWDYTUM
  Narrower term násilí ve školách
  Broader term násilí
  Micro ThesaurusMT 2826 sociální vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (6) - Studie
  (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorsociální problém
  Non-descriptor social problem
  problème social
  soziales Problem
  SOCIÁLNÍ NEKLID
  SOCIÁLNÍ NEPOKOJ
  SOCIAL UNREST
  MALAISE SOCIAL
  SOZIALES UNBEHAGEN
  Narrower term delikvence
  alkoholismus
  negramotnost
  neklid mládeže
  vyloučení ze společnosti
  prostituce
  trestná činnost
  bezdomovec
  pohlavní zmrzačení
  sebevražda
  kouření
  drogová závislost
  násilí
  mimopracovní úraz
  dopování
  extremismus
  pornografie
  děti ulice
  Broader term 2826 sociální vztahy
  Micro ThesaurusMT 2826 sociální vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (19) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (6) - Encyklopedie
  (2) - Eseje
  (1) - Korespondence
  (3) - Literatura faktu
  (7) - Kolektivní monografie
  (36) - Monografie
  (7) - Odborné zprávy
  (16) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (2) - Rozhovory
  (24) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (64) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (11) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (3) - Výbor z díla
  (1) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (1) - Statistiky
  (1) - Protokoly
  (5) - Výzkumné zprávy
  (3) - Plány
  (10) - Výroční zprávy
  (2) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptortrestný čin proti osobám
  Non-descriptor crime against individuals
  crime contre les personnes
  Verbrechen gegen Personen
  TRESTNÝ ČIN PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ
  ZLOČIN PROTI JEDNOTLIVCI
  KÖRPERVERLETZUNG
  Narrower term vražda
  omezování osobní svobody
  pomluva
  fyzické násilí
  sexuálně motivovaný trestný čin
  obchodování s lidmi
  psychologické obtěžování
  Broader term trestný čin
  Micro ThesaurusMT 1216 trestní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Biografie
  (1) - Encyklopedie
  (3) - Judikáty
  (3) - Komentované zákony
  (21) - Literatura faktu
  (2) - Memoáry
  (3) - Kolektivní monografie
  (19) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (10) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading