Search results

 1. Descriptorakciový kapitál
  Non-descriptor share capital
  capital social
  Gesellschaftskapital
  ZÁKLADNÍ JMĚNÍ
  ZÁKLADNÍ KAPITÁL
  AUTHORISED CAPITAL
  PAID-UP CAPITAL
  REGISTERED CAPITAL
  AKTIENKAPITAL
  GRUNDKAPITAL
  STAMMKAPITAL
  Narrower term navýšení kapitálu
  Broader term založení společnosti
  Micro ThesaurusMT 4006 organizace podniku
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Judikáty
  (2) - Komentované zákony
  (9) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Zákoníky
  (3) - Statistiky
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptordceřiná společnost
  Non-descriptor subsidiary
  filiale
  Tochtergesellschaft
  SUBSIDIARY COMPANY
  SOCIÉTÉ FILIALE
  TOCHTERFIRMA
  TOCHTERUNTERNEHMEN
  Broader term závod
  Micro ThesaurusMT 4006 organizace podniku
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptordruh podniku
  Non-descriptor type of business
  entreprise
  Unternehmen
  FIRMA
  FIRM
  FIRME
  FIRMA
  UNTERNEHMUNG
  Narrower term živnost
  společný podnik
  zahraniční podnik
  evropský podnik
  rodinný podnik
  podnik jednotlivce
  nadnárodní společnost
  soukromý sektor
  veřejné vlastnictví
  transnacionální společnost
  reintegrační podnik
  Broader term 4011 třídění podniků
  Micro ThesaurusMT 4011 třídění podniků
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (20) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (2) - Almanachy
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (2) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (6) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (10) - Monografie
  (3) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (8) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (2) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (1) - Organizační řády
  (1) - Vyhlášky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorhospodářská koncentrace
  Non-descriptor economic concentration
  concentration économique
  Konzentration wirtschaftlicher Macht
  KONCENTRACE HOSPODÁŘSKÉ MOCI
  KONCENTRACE PODNIKŮ
  KONCENTRACE SPOLEČNOSTÍ
  KONCENTRACE VÝROBY
  CONCENTRATION BETWEEN UNDERTAKINGS
  CONCENTRATION OF COMPANIES
  CONCENTRATION DE SOCIÉTÉS
  CONCENTRATION D'ENTREPRISES
  KONZENTRATION
  UNTERNEHMENSKONZENTRATION
  WIRTSCHAFTLICHE KONZENTRATION
  Narrower term smíšený koncern
  fúze podniků
  skupina podniků
  nabídka na převzetí firmy
  držba akcií
  rozpad fúzovaných společností
  Broader term 4006 organizace podniku
  Micro ThesaurusMT 4006 organizace podniku
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (15) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (5) - Monografie
  (1) - Příručky
  (4) - Studie
  (3) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptormezinárodní hospodářské právo
  Non-descriptor international economic law
  droit international économique
  internationales Wirtschaftsrecht
  MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ PRÁVO
  DROIT ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL
  Narrower term mezinárodní obchodní právo
  Broader term 1231 mezinárodní právo
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (11) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (6) - Studie
  (10) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorpracovník v zahraničí
  Non-descriptor expatriate worker
  travailleur expatrié
  Arbeitnehmer im Auslandsdienst
  Broader term pracovní síla
  Micro ThesaurusMT 4411 trh práce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Studie
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorpřesun průmyslu do zahraničí
  Non-descriptor offshoring
  délocalisation
  Verlagerung
  PŘELOŽENÍ PODNIKU
  PŘEMÍSTĚNÍ VÝROBY
  PŘEMÍSŤOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH ČINNOSTÍ
  DELOCALISATION
  INDUSTRIAL DELOCALISATION
  RELOCATION OF FIRM
  DÉLOCALISATION D'ENTREPRISE
  DÉLOCALISATION INDUSTRIELLE
  RÉIMPLANTATION INDUSTRIELLE
  VERLAGERUNG INS AUSLAND
  Broader term podniková politika
  Micro ThesaurusMT 4006 organizace podniku
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorsídlo právnické osoby
  Non-descriptor nationality of legal persons
  nationalité des personnes morales
  Staatsangehörigkeit einer juristischen Person
  SÍDLO SPOLEČNOSTI
  NATIONALITY OF COMPANIES
  NATIONALITÉ DES SOCIÉTÉS
  Broader term mezinárodní právo soukromé
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Zákoníky
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorsoutěžní právo
  Non-descriptor competition law
  droit de la concurrence
  Wettbewerbsrecht
  KONKURENČNÍ PRÁVO
  SOUTĚŽNÍ LEGISLATIVA
  SOUTĚŽNÍ PŘEDPISY
  ZÁKON O OCHRANĚ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
  COMPETITION REGULATIONS
  RÉGLEMENTATION DE LA CONCURRENCE
  WETTBEWERBSGESETZGEBUNG
  WETTBEWERBSORDNUNG
  WETTBEWERBSRECHT DER GEMEINSCHAFT
  WETTBEWERBSREGEL
  WETTBEWERBSVORSCHRIFT
  Narrower term kontrola fúzí
  protidumpingová legislativa
  protitrustová legislativa
  protisubvenční řízení
  kontrola restriktivních praktik
  kontrola státní pomoci
  Broader term 4031 soutěž, konkurence
  Micro ThesaurusMT 4031 soutěž, konkurence
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (12) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Encyklopedie
  (2) - Judikáty
  (18) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (55) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (12) - Příručky
  (2) - Rejstříky
  (6) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (6) - Studie
  (25) - Učebnice
  (5) - Zákoníky
  (32) - Zákony
  (1) - Diplomová práce
  (1) - Komuniké
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Soubor dokumentů
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptorúčtování vnitropodnikových cen
  Non-descriptor transfer pricing
  prix de transfert
  Transferpreis
  NADHODNOCOVÁNÍ CENY TRANSFERU
  TRANSFERNÍ CENY
  Broader term kapitálový převod
  Micro ThesaurusMT 2421 volný pohyb kapitálu
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading