Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^par_us_entry 0006067 t150a^"
 1. Descriptordaň ze mzdy
  Non-descriptor tax on employment income
  impôt sur les salaires
  Lohnsummensteuer
  DAŇ Z OBJEMU MEZD
  TAX ON WAGES AND SALARIES
  BESTEUERUNG DER LOHNSUMME
  Broader term daň z příjmů
  Micro ThesaurusMT 2446 daňová soustava
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Komentované zákony
  (6) - Monografie
  (11) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  (2) - Zákony
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorhodinová mzda
  Non-descriptor hourly wage
  salaire horaire
  Stundenlohn
  HODINOVÁ ODMĚNA
  HOURLY PAY
  Broader term mzda
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptormzdové náklady
  Non-descriptor wage cost
  coût salarial
  Lohnkosten
  PRACOVNÍ NÁKLADY
  LABOUR COST
  PAYROLL COST
  CHARGE SALARIALE
  COûT DE MAIN-D'œUVRE
  ARBEITSKOSTEN
  PERSONALKOSTEN
  Broader term kalkulace
  Micro ThesaurusMT 4026 účetnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Příručky
  (8) - Studie
  (7) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptornízká mzda
  Non-descriptor low pay
  bas salaire
  Niedriglohn
  Broader term mzda
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorodměňování za práci
  Non-descriptor remuneration of work
  rémunération du travail
  Arbeitsentgelt
  ODMĚNA ZA PRÁCI
  PRACOVNÍ ODMĚŇOVÁNÍ
  INCOME DERIVED FROM WORK
  REVENU DU TRAVAIL
  ARBEITSEINKOMMEN
  ARBEITSLOHN
  ARBEITSVERGÜTUNG
  ENTLOHNUNG
  Narrower term prémie
  naturální mzda
  cestovní náhrady
  vedlejší příjmy
  nemzdové příjmy
  mzda
  Broader term 4421 práce a mzdy
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (4) - Judikáty
  (9) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (9) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (37) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (7) - Studie
  (2) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (25) - Zákoníky
  (27) - Zákony
  (2) - Vyhlášky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (2) - Plány
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorsrážky ze mzdy
  Non-descriptor deduction at source
  retenue à la source
  Quellensteuer
  SRÁŽKY Z PLATU
  ZÁLOHOVÁ SRÁŽKA
  ADVANCE DEDUCTION
  PRIOR DEDUCTION
  PRÉCOMPTE
  VORABZUG
  Broader term mzda
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (2) - Monografie
  (10) - Příručky
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorzaměstnanec
  Non-descriptor wage earner
  salarié
  Arbeitnehmer
  OSOBA V PRACOVNÍM POMĚRU
  EMPLOYED PERSON
  EMPLOYEE
  TRAVAILLEUR SALARIÉ
  ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTER
  GEHALTSEMPFÄNGER
  LOHNEMPFÄNGER
  Broader term profesní status
  Micro ThesaurusMT 4411 trh práce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (3) - Jednací řády
  (1) - Judikáty
  (35) - Komentované zákony
  (7) - Kolektivní monografie
  (40) - Monografie
  (17) - Odborné zprávy
  (96) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (3) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (2) - Sborníky
  (21) - Studie
  (3) - Učebnice
  (19) - Zákony
  (1) - Závěrečné účty
  (9) - Konferenční materiály
  (4) - Statistiky
  (2) - Nařízení
  (6) - Směrnice
  (5) - Vyhlášky
  (2) - Výzkumné zprávy
  (1) - Soubor dokumentů
  (41) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.