Search results

 1. Descriptor1231 mezinárodní právo
  Non-descriptor international law
  droit international
  Internationales Recht
  Narrower term mezinárodní právo
  mezinárodní právo soukromé
  mezinárodní právo veřejné
  mezinárodní hospodářské právo
  mezinárodní pracovní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorcizinecké právo
  Non-descriptor rights of aliens
  droit des étrangers
  Ausländerrecht
  CIZINECKÁ LEGISLATIVA
  CIZINECKÝ ZÁKON
  PRÁVO NEOBČANŮ
  PRINCIP RECIPROCITY
  RECIPROCITA PRÁVA
  PRINCIPLE OF RECIPROCITY
  RECIPROCITY OF RIGHTS
  PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ
  RÉCIPROCITÉ DES DROITS
  GEGENSEITIGKEIT DER RECHTE
  GRUNDSATZ DER GEGENSEITIGKEIT
  Narrower term cizí státní občan
  povolení k pobytu
  vstup cizinců
  Broader term mezinárodní právo soukromé
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (8) - Studie
  (4) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (7) - Zákony
  (1) - Statistiky
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptoridentifikační průkaz
  Non-descriptor identity document
  document d'identité
  Ausweis
  OBČANSKÝ PRŮKAZ
  OSOBNÍ PRŮKAZ
  PRŮKAZ TOTOŽNOSTI
  RODNÉ ČÍSLO
  IDENTITY CARD
  CARTE D'IDENTITÉ
  PERSONALAUSWEIS
  Narrower term cestovní pas
  evropský cestovní pas
  Broader term mezinárodní právo soukromé
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Příručky
  (11) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorobčan Společenství
  Non-descriptor Community national
  ressortissant communautaire
  Bürger der Gemeinschaft
  Broader term mezinárodní právo soukromé
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Kolektivní monografie
  (4) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorrodinné právo
  Non-descriptor family law
  droit de la famille
  Familienrecht
  ZÁKON O RODINĚ
  ANERKENNUNG DER MUTTERSCHAFT
  Narrower term adopce dítěte
  rozvod
  manželské právo
  emancipace
  manželství
  vyživovací povinnost
  rodičovská pravomoc
  potomek
  příjmení
  rodičovská odpovědnost
  soudní rozluka
  poručenství
  právo dozoru
  zákon o adopci
  přístup k dětem
  registrované partnerství
  Broader term 2806 rodina
  Micro ThesaurusMT 2806 rodina
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (19) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Encyklopedie
  (5) - Judikáty
  (29) - Komentované zákony
  (5) - Kolektivní monografie
  (37) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (51) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (11) - Sborníky
  (3) - Separáty
  (2) - Skripta
  (22) - Studie
  (45) - Učebnice
  (9) - Zákoníky
  (46) - Zákony
  (2) - Zákonná opatření
  (1) - Mezinárodní dohody
  (3) - Smlouvy
  (2) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorsídlo právnické osoby
  Non-descriptor nationality of legal persons
  nationalité des personnes morales
  Staatsangehörigkeit einer juristischen Person
  SÍDLO SPOLEČNOSTI
  NATIONALITY OF COMPANIES
  NATIONALITÉ DES SOCIÉTÉS
  Broader term mezinárodní právo soukromé
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Zákoníky
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorsmíšené manželství
  Non-descriptor mixed marriage
  mariage mixte
  Mischehe
  MANŽELSTVÍ S CIZINCEM
  SMÍŠENÝ SŇATEK
  SŇATEK S CIZINCEM
  MARRIAGE TO A FOREIGNER
  MARIAGE AVEC UN ÉTRANGER
  EHE MIT EINEM AUSLÄNDISCHEN STAATSANGEHÖRIGEN
  Narrower term účelové manželství
  Broader term mezinárodní právo soukromé
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorstátní občan
  Non-descriptor national
  ressortissant
  Staatsangehöriger
  OBČAN STÁTU
  PŘÍSLUŠNÍK STÁTU
  STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍK
  CITIZEN
  CITOYEN
  BÜRGER
  STAATSBÜRGER
  Broader term mezinárodní právo soukromé
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (5) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (19) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (7) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (4) - Sborníky
  (13) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Katalogy
  (1) - Statistiky
  (2) - Výzkumné zprávy
  (1) - Usnesení
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorstátní občanství
  Non-descriptor nationality
  nationalité
  Staatsangehörigkeit
  NABYTÍ OBČANSTVÍ
  NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
  OBČANSTVÍ
  POZBÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
  STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST
  ZÍSKÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
  ZTRÁTA OBČANSTVÍ
  ACQUISITION OF NATIONALITY
  LOSS OF NATIONALITY
  ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ
  PERTE DE LA NATIONALITÉ
  ERWERB DER STAATSANGEHÖRIGKEIT
  VERLUST DER STAATSANGEHÖRIGKEIT
  Narrower term dvojí státní příslušnost
  udělení občanství
  osoba bez státního občanství
  Broader term mezinárodní právo soukromé
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Eseje
  (2) - Judikáty
  (11) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (30) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (16) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (7) - Sborníky
  (20) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Výbor z díla
  (17) - Zákony
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Ústavy
  (4) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading