Search results

 1. Descriptor1231 mezinárodní právo
  Non-descriptor international law
  droit international
  Internationales Recht
  Narrower term mezinárodní právo
  mezinárodní právo soukromé
  mezinárodní právo veřejné
  mezinárodní hospodářské právo
  mezinárodní pracovní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorkodex chování
  Non-descriptor code of conduct
  code de conduite
  Verhaltenskodex
  MEZINÁRODNÍ KODEX CHOVÁNÍ
  INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT
  CODE INTERNATIONAL DE CONDUITE
  INTERNATIONALER VERHALTENSKODEX
  WOHLVERHALTENSKODEX
  Broader term mezinárodní nástroj
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Studie
  (1) - Dizertační práce
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptormezinárodní daňové právo
  Non-descriptor international tax law
  droit fiscal international
  internationales Steuerrecht
  Broader term daňové právo
  Micro ThesaurusMT 2446 daňová soustava
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Monografie
  (6) - Příručky
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptormezinárodní dohoda
  Non-descriptor international agreement
  accord international
  internationales Abkommen
  MEZINÁRODNÍ SMLOUVA
  MEZIVLÁDNÍ DOHODA
  PAKT
  GLOBAL AGREEMENT
  INTER-GOVERNMENTAL AGREEMENT
  INTERNATIONAL TREATY
  ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL
  ACCORD MONDIAL
  TRAITÉ INTERNATIONAL
  INTERNATIONALER VERTRAG
  WELTWEITES ABKOMMEN
  ZWISCHENSTAATLICHES ABKOMMEN
  Narrower term rámcová dohoda
  asociační dohoda
  dohoda o spolupráci
  protokol o dohodě
  ratifikace dohody
  hospodářská dohoda
  dvoustranná dohoda
  mnohostranná dohoda
  mezinárodní jednání
  podpis dohody
  přistoupení k dohodě
  náhrada za dohodu
  vypovědění smlouvy
  obnovení dohody
  revize dohody
  ochranná podmínka
  Broader term 0806 mezinárodní politika
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (26) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Almanachy
  (2) - Bibliografie
  (1) - Biografie
  (10) - Deklarace
  (7) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (9) - Komentované zákony
  (7) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (11) - Kolektivní monografie
  (86) - Monografie
  (6) - Odborné zprávy
  (16) - Příručky
  (15) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (5) - Rejstříky
  (35) - Ročenky - monografie
  (12) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (4) - Slovníky naučné speciální
  (36) - Studie
  (35) - Učebnice
  (1) - Sbírky zákonů
  (5) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (5) - Konferenční materiály
  (6) - Ročenky
  (1) - Mapy
  (3) - Charty
  (75) - Mezinárodní dohody
  (2) - Ústavy
  (29) - Smlouvy
  (1) - Výzkumné zprávy
  (36) - Parlamentní materiály
  (79) - Soubor dokumentů
  (1) - Usnesení
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptormezinárodní nástroj
  Non-descriptor international instrument
  instrument international
  internationales Vertragswerk
  MEZINÁRODNÍ DOKUMENT
  MEZINÁRODNÍ INSTRUMENT
  INTERNATIONALE URKUNDE
  Narrower term doporučení
  mezinárodní úmluva
  rezoluce
  mezinárodní úmluva OSN
  kodex chování
  mezinárodní charta
  Broader term 0806 mezinárodní politika
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (10) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (4) - Deklarace
  (5) - Encyklopedie
  (1) - Korespondence
  (1) - Literatura faktu
  (17) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (21) - Ročenky - monografie
  (3) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (6) - Studie
  (14) - Učebnice
  (2) - Konferenční materiály
  (10) - Ročenky
  (10) - Charty
  (35) - Mezinárodní dohody
  (5) - Smlouvy
  (1) - Výzkumné zprávy
  (3) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptormezinárodní soud
  Non-descriptor international court
  juridiction internationale
  internationale Gerichtsbarkeit
  MEZINÁRODNÍ TRIBUNÁL
  INTERNATIONAL TRIBUNAL
  TRIBUNAL INTERNATIONAL
  INTERNATIONALES GERICHT
  Broader term vrchní soud
  Micro ThesaurusMT 1226 organizace justice
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (3) - Judikáty
  (2) - Komentované zákony
  (3) - Literatura faktu
  (2) - Memoáry
  (15) - Monografie
  (5) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (8) - Studie
  (7) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (38) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptormezinárodní-vnitrostátní právo
  Non-descriptor international law - national law
  droit international-droit interne
  internationales Recht/innerstaatliches Recht
  MEZINÁRODNÍ SMLOUVY A VNITROSTÁTNÍ PRÁVO
  VZTAH MEZINÁRODNÍHO A VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA
  NATIONAL LAW - INTERNATIONAL LAW
  DROIT NATIONAL-DROIT INTERNATIONAL
  INTERNATIONALES RECHT-INNERSTAATLICHES RECHT
  NATIONALES RECHT-INTERNATIONALES RECHT
  NATIONALES RECHT/INTERNATIONALES RECHT
  Broader term mezinárodní právo
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (1) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Smlouvy
  subject heading

  subject heading

 8. 8.veto

  Descriptorveto
  Non-descriptor veto
  veto
  Veto
  PRÁVO VETA
  PRAVOMOC VETOVAT
  POWER OF VETO
  RIGHT OF VETO
  DROIT DE VETO
  POUVOIR DE VETO
  EINSPRUCHSRECHT
  VETORECHT
  Broader term politická moc
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading