Search results

 1. Descriptor0806 mezinárodní politika
  Non-descriptor international affairs
  politique internationale
  Internationale Politik
  Narrower term národní nezávislost
  mezinárodní organizace
  mezinárodní dohoda
  mezinárodní nástroj
  mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorasociační dohoda
  Non-descriptor association agreement
  accord d'association
  Assoziierungsabkommen
  DOHODA O PŘIDRUŽENÍ
  Broader term mezinárodní dohoda
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (4) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (1) - Studie
  (4) - Učebnice
  (8) - Mezinárodní dohody
  (1) - Smlouvy
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorcelní dohoda
  Non-descriptor tariff agreement
  accord tarifaire
  Zollabkommen
  Broader term celní politika
  Micro ThesaurusMT 2011 celní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptordohoda o spolupráci
  Non-descriptor cooperation agreement
  accord de coopération
  Kooperationsabkommen
  DOHODA O KOOPERACI
  Broader term mezinárodní dohoda
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Monografie
  (2) - Sborníky
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptordvoustranná dohoda
  Non-descriptor bilateral agreement
  accord bilatéral
  bilaterales Abkommen
  BILATERALITA
  BILATERÁLNÍ DOHODA
  ZWEISEITIGES ABKOMMEN
  Broader term mezinárodní dohoda
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Bibliografie
  (2) - Korespondence
  (3) - Literatura faktu
  (10) - Monografie
  (1) - Příručky
  (3) - Projevy
  (2) - Rejstříky
  (5) - Sborníky
  (2) - Seznamy
  (4) - Studie
  (4) - Učebnice
  (1) - Mapy
  (1) - Statistiky
  (16) - Mezinárodní dohody
  (7) - Smlouvy
  (14) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorhospodářská dohoda
  Non-descriptor economic agreement
  accord économique
  Wirtschaftsabkommen
  EKONOMICKÁ DOHODA
  Broader term mezinárodní dohoda
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (6) - Monografie
  (3) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Smlouvy
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorjednací pravomoc
  Non-descriptor power to negotiate
  pouvoir de négociation
  Verhandlungsbefugnis
  VYJEDNÁVACÍ PRAVOMOC
  Broader term politická moc
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorkomoditní dohoda
  Non-descriptor commodity agreement
  accord sur les produits de base
  Grundstoffabkommen
  DOHODA O ZBOŽÍ
  ACCORD DE PRODUIT
  PRODUKTBEZOGENES ABKOMMEN
  Narrower term společný fond
  vyrovnávací zásoby
  Broader term obchodní vztahy
  Micro ThesaurusMT 2021 mezinárodní obchod
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (10) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorměnová dohoda
  Non-descriptor monetary agreement
  accord monétaire
  Währungsabkommen
  WÄHRUNGSVERBUND
  Narrower term Evropská měnová úmluva
  Broader term měnové relace
  Micro ThesaurusMT 2406 měnové relace
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 10. subject heading

  subject heading