Search results

 1. Descriptor5636 lesnictví
  Non-descriptor forestry
  forêt
  Wald
  Narrower term lesnická ekonomika
  les
  lesnická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorekologická politika
  Non-descriptor environmental policy
  politique de l'environnement
  Umweltpolitik
  OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  POLITIKA NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘENÍ
  ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
  GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
  UMWELTPFLEGE
  UMWELTSCHUTZPOLITIK
  Narrower term náklady za znečištění
  ekologické právo
  územní management
  hospodaření se zdroji
  opatření proti plýtvání
  kvalita životního prostředí
  výzkum životního prostředí
  vliv na životní prostředí
  sledování životního prostředí
  předcházení ekologickým rizikům
  ekonomické nástroje životního prostředí
  ekologická politika Společenství
  environmentální ekonomie
  ekologické vzdělávání
  Broader term 5206 ekologická politika
  Micro ThesaurusMT 5206 ekologická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (20) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Bibliografie
  (1) - E-kniha
  (3) - Encyklopedie
  (3) - Eseje
  (1) - Judikáty
  (4) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (13) - Kolektivní monografie
  (67) - Monografie
  (40) - Odborné zprávy
  (21) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (14) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (36) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (4) - Slovníky naučné speciální
  (56) - Studie
  (1) - Sylaby
  (7) - Učebnice
  (4) - Úvahy
  (8) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (4) - Konferenční materiály
  (2) - Katalogy
  (10) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (3) - Směrnice
  (5) - CD-ROM
  (2) - Výzkumné zprávy
  (5) - Normy
  (9) - Plány
  (1) - Vládní materiály
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorevropská lesnická politika
  Non-descriptor European forestry policy
  politique européenne de la forêt
  Strategie der Europäischen Union für die Forstwirtschaft
  EVROPSKÁ LESNICKÁ STRATEGIE
  LESNICKÁ POLITIKA EU
  AKTIONSPLAN DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT
  Narrower term Evropský lesnický informační a komunikační systém
  Broader term lesnická politika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorlesnický výzkum
  Non-descriptor forestry research
  recherche forestière
  Waldforschung
  FORSTWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG
  Broader term lesnická politika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorlesní legislativa
  Non-descriptor forestry legislation
  législation forestière
  Forstgesetzgebung
  LESNÍ ZÁKON
  LESNICKÉ PŘEDPISY
  FORESTRY LAW
  FORESTRY REGULATIONS
  DROIT FORESTIER
  RÉGLEMENTATION FORESTIèRE
  FORSTRECHT
  WALDGESETZ
  Broader term lesnická politika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (10) - Komentované zákony
  (4) - Příručky
  (1) - Studie
  (2) - Zákoníky
  (17) - Zákony
  (1) - Nařízení
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorochrana lesa
  Non-descriptor forest conservation
  protection de la forêt
  Waldschutz
  FOREST PROTECTION
  PROTECTION OF FORESTS
  CONSERVATION DE LA FORêT
  ERHALTUNG DER NATURWÄLDER
  ERHALTUNG DES WALDES
  FORSTSCHUTZ
  NATURWALDRESERVATE
  WALDSTERBEN
  Narrower term lesní stráž
  Broader term lesnická politika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (2) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (2) - Směrnice
  (2) - Normy
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorochrana rostlinné říše
  Non-descriptor protection of plant life
  protection de la flore
  Schutz der Pflanzenwelt
  OCHRANA ROSTLINNÝCH DRUHŮ
  OCHRANA ROSTLINSTVA
  PROTECTION OF PLANT HEALTH
  PROTECTION OF PLANTS
  PROTECTION DES PLANTES
  PFLANZENSCHUTZ
  Broader term ochrana životního prostředí
  Micro ThesaurusMT 5206 ekologická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Zákony
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Směrnice
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorpěstování lesů
  Non-descriptor silviculture
  sylviculture
  Waldbau
  LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
  LESNÍ SPRÁVA
  LESNICTVÍ
  PĚSTĚNÍ LESŮ
  FOREST MANAGEMENT
  FORESTRY MANAGEMENT
  SYLVICULTURE
  FORESTERIE
  GESTION DE LA FORêT
  GESTION FORESTIèRE
  FORSTWIRTSCHAFT
  HOLZWIRTSCHAFT
  VERWALTUNG DER FORSTE
  WALDMANAGEMENT
  Narrower term udržitelné lesní hospodářství
  Broader term lesnická politika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (10) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (2) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (7) - Slovníky naučné speciální
  (2) - Zákony
  (11) - Statistiky
  (1) - Směrnice
  (1) - Plány
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorrozvoj lesnictví
  Non-descriptor forestry development
  aménagement forestier
  Anbau des Waldes
  ZLEPŠENÍ LESA
  FOREST IMPROVEMENT
  AMÉLIORATION FORESTIèRE
  VERBESSERUNG DES BAUMBESTANDES
  Narrower term zalesňování
  Broader term lesnická politika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptorvlastnictví lesů
  Non-descriptor forestry property
  propriété forestière
  Waldeigentum
  LESNÍ MAJETEK
  VLASTNICTVÍ LESA
  Narrower term státní lesy
  soukromé lesy
  Broader term lesnická politika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Komentované zákony
  (5) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (2) - Zákoníky
  (2) - Zákony
  (4) - Statistiky
  subject heading

  subject heading