Search results

 1. Descriptor5636 lesnictví
  Non-descriptor forestry
  forêt
  Wald
  Narrower term lesnická ekonomika
  les
  lesnická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorlesnická sdružení
  Non-descriptor forestry group
  groupement forestier
  forstwirtschaftlicher Zusammenschluss
  FORSTWIRTSCHAFTLICHER ZUSAMMENSCHLUß
  Broader term lesnická ekonomika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorlesnická statistika
  Non-descriptor forestry statistics
  statistique forestière
  Statistik über die Forstwirtschaft
  LESNÍ STATISTIKA
  FORSTSTATISTIK
  WALDSTATISTIK
  Broader term lesnická ekonomika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (15) - Ročenky - monografie
  (19) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorprodukce dřeva
  Non-descriptor wood production
  production de bois
  Holzerzeugung
  HOLZPRODUKTION
  Broader term lesnická ekonomika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptortěžba dřeva
  Non-descriptor forestry holding
  exploitation forestière
  Holzgewinnung
  FORSTWIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG
  Broader term lesnická ekonomika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (2) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (2) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorzemědělská ekonomika
  Non-descriptor agricultural economics
  économie agricole
  Agrarwirtschaft
  EKONOMIKA FAREM
  FARM ECONOMICS
  Broader term zemědělská politika
  Micro ThesaurusMT 5606 zemědělská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Literatura faktu
  (3) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (13) - Slovníky naučné speciální
  (3) - Studie
  (2) - Protokoly
  subject heading

  subject heading