Search results

 1. Descriptorkulturní politika
  Non-descriptor cultural policy
  politique culturelle
  Kulturpolitik
  KULTURNÍ ROZVOJ
  KULTURELLE ENTWICKLUNG
  Narrower term umělecká tvorba
  šíření kultury
  zábavní průmysl
  kulturní akce
  muzeum
  kulturní dědictví
  ochrana kulturního dědictví
  kulturní vztahy
  mecenášství
  literární a umělecké vlastnictví
  oslava
  kulturní výjimka
  propagace kultury
  Broader term 2831 kultura a náboženství
  Micro ThesaurusMT 2831 kultura a náboženství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (19) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Adresáře
  (3) - Bibliografie
  (1) - Biografie
  (1) - Čítanky
  (2) - Encyklopedie
  (4) - Eseje
  (1) - Korespondence
  (2) - Literatura faktu
  (2) - Memoáry
  (14) - Kolektivní monografie
  (44) - Monografie
  (4) - Příručky
  (3) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (37) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (30) - Studie
  (2) - Úvahy
  (2) - Výbor z díla
  (1) - Zákoníky
  (3) - Konferenční materiály
  (2) - Katalogy
  (1) - Nařízení
  (5) - Výzkumné zprávy
  (5) - Soubor dokumentů
  (2) - Vládní materiály
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorkulturní spolupráce
  Non-descriptor cultural cooperation
  coopération culturelle
  kulturelle Zusammenarbeit
  KULTURNÍ DOHODA
  KULTURNÍ KOOPERACE
  CULTURAL AGREEMENT
  ACCORD CULTUREL
  KULTURABKOMMEN
  Broader term politika spolupráce
  Micro ThesaurusMT 0811 politika spolupráce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (16) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (24) - Sborníky
  (7) - Studie
  (1) - Úvahy
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (1) - isn
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorsrovnávací vzdělávání
  Non-descriptor comparative education
  éducation comparée
  vergleichende Erziehungswissenschaft
  KOMPARATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
  MEZINÁRODNÍ SROVNÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
  SROVNÁVACÍ PEDAGOGIKA
  SROVNÁVÁNÍ ŠKOLSKÝCH SYSTÉMŮ
  Broader term politika vzdělávání
  Micro ThesaurusMT 3206 vzdělávání a výchova
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (3) - Studie
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorvědecká výměna
  Non-descriptor scientific exchange
  échange scientifique
  wissenschaftlicher Austausch
  VÝMĚNA VĚDCŮ
  VÝMĚNA VĚDECKÝCH POZNATKŮ
  VÝMĚNA VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ
  EXCHANGE OF RESEARCH WORKERS
  ÉCHANGE DE CHERCHEURS
  AUSTAUSCH VON FORSCHERN
  AUSTAUSCH VON WISSENSCHAFTLERN
  Broader term vědecká spolupráce
  Micro ThesaurusMT 0811 politika spolupráce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Příručky
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorvýměna mladých a studentů
  Non-descriptor youth exchange scheme
  échange de jeunes
  Jugendaustausch
  Broader term kulturní vztahy
  Micro ThesaurusMT 2831 kultura a náboženství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorzahraniční student
  Non-descriptor foreign student
  étudiant étranger
  ausländischer Student
  Broader term student
  Micro ThesaurusMT 3216 organizace školství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading