Search results

 1. Descriptorhospodářská koncentrace
  Non-descriptor economic concentration
  concentration économique
  Konzentration wirtschaftlicher Macht
  KONCENTRACE HOSPODÁŘSKÉ MOCI
  KONCENTRACE PODNIKŮ
  KONCENTRACE SPOLEČNOSTÍ
  KONCENTRACE VÝROBY
  CONCENTRATION BETWEEN UNDERTAKINGS
  CONCENTRATION OF COMPANIES
  CONCENTRATION DE SOCIÉTÉS
  CONCENTRATION D'ENTREPRISES
  KONZENTRATION
  UNTERNEHMENSKONZENTRATION
  WIRTSCHAFTLICHE KONZENTRATION
  Narrower term smíšený koncern
  fúze podniků
  skupina podniků
  nabídka na převzetí firmy
  držba akcií
  rozpad fúzovaných společností
  Broader term 4006 organizace podniku
  Micro ThesaurusMT 4006 organizace podniku
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (15) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (5) - Monografie
  (1) - Příručky
  (4) - Studie
  (3) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorkonsorcium
  Non-descriptor consortium
  entreprise conjointe
  Gemeinschaftsunternehmen
  ASSOCIATION MOMENTANÉE
  CONSORTIUM
  JOINT VENTURE
  ARBEITSGEMEINSCHAFT
  GEMEINSCHAFTSGRÜNDUNG
  JOINT VENTURE
  KONSORTIUM
  Broader term organizace
  Micro ThesaurusMT 4016 právní forma organizací
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorsoutěžní právo
  Non-descriptor competition law
  droit de la concurrence
  Wettbewerbsrecht
  KONKURENČNÍ PRÁVO
  SOUTĚŽNÍ LEGISLATIVA
  SOUTĚŽNÍ PŘEDPISY
  ZÁKON O OCHRANĚ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
  COMPETITION REGULATIONS
  RÉGLEMENTATION DE LA CONCURRENCE
  WETTBEWERBSGESETZGEBUNG
  WETTBEWERBSORDNUNG
  WETTBEWERBSRECHT DER GEMEINSCHAFT
  WETTBEWERBSREGEL
  WETTBEWERBSVORSCHRIFT
  Narrower term kontrola fúzí
  protidumpingová legislativa
  protitrustová legislativa
  protisubvenční řízení
  kontrola restriktivních praktik
  kontrola státní pomoci
  Broader term 4031 soutěž, konkurence
  Micro ThesaurusMT 4031 soutěž, konkurence
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (12) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Encyklopedie
  (2) - Judikáty
  (18) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (55) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (12) - Příručky
  (2) - Rejstříky
  (6) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (6) - Studie
  (25) - Učebnice
  (5) - Zákoníky
  (32) - Zákony
  (1) - Diplomová práce
  (1) - Komuniké
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Soubor dokumentů
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading