Search results

 1. Descriptordiskriminace na základě zdravotního postižení
  Non-descriptor discrimination based on disability
  discrimination fondée sur un handicap
  Diskriminierung aufgrund von Behinderung
  DISKRIMINACE HENDIKEPOVANÝCH
  DISKRIMINACE INVALIDNÍCH OBČANŮ
  DISKRIMINACE INVALIDŮ
  DISKRIMINACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
  DISKRIMINACE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
  DISCRIMINATION ENVERS LES HANDICAPÉS
  DISKRIMINIERUNG VON BEHINDERTEN
  Broader term antidiskriminační politika
  Micro ThesaurusMT 1236 práva a svobody
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  (3) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Zákony
  (1) - Vládní materiály
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorintegrace postižených osob
  Non-descriptor integration of the disabled
  INKLUZE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH N
  intégration des handicapés
  soziale Integration der Behinderten
  INTEGRACE HENDIKEPOVANÝCH OSOB
  INTEGRACE INVALIDNÍCH OSOB
  INTEGRACE POSTIŽENÝCH DĚTÍ
  INTEGRACE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
  INTEGRATION OF DISABLED PERSONS
  INTEGRATION OF THE HANDICAPPED
  Broader term zdravotně postižený člověk
  Micro ThesaurusMT 2826 sociální vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (3) - Studie
  (1) - Plány
  (1) - Vládní materiály
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptormentálně postižený člověk
  Non-descriptor mentally disabled
  handicapé mental
  geistig Behinderter
  CHOROMYSLNÝ
  DEMENTNÍ ČLOVĚK
  DUŠEVNĚ HENDIKEPOVANÝ ČLOVĚK
  DUŠEVNĚ POSTIŽENÝ ČLOVĚK
  RETARDOVANÝ ČLOVĚK
  ZAOSTALÝ ČLOVĚK
  MENTALLY-HANDICAPPED PERSON
  MENTALLY-ILL PERSON
  MENTALLY-RETARDED PERSON
  ALIÉNÉ
  DÉBILE MENTAL
  MALADE MENTAL
  GEISTESGESTÖRTER
  GEISTESKRANKER
  Broader term zdravotně postižený člověk
  Micro ThesaurusMT 2826 sociální vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (5) - Sborníky
  (3) - Studie
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptoropětovné zapojení do pracovního procesu
  Non-descriptor reintegration into working life
  réinsertion professionnelle
  berufliche Wiedereingliederung
  NÁVRAT DO PRÁCE
  NÁVRAT DO ZAMĚSTNÁNÍ
  NÁVRAT NA TRH PRÁCE
  OPĚTOVNÉ ZAČLENĚNÍ NA TRH PRÁCE
  PROFESSIONAL REINTEGRATION
  REINTEGRATION INTO THE LABOUR MARKET
  RETURN TO EMPLOYMENT
  RETURN TO THE LABOUR MARKET
  INTÉGRATION PROFESSIONNELLE
  RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
  BERUFLICHE REINTEGRATION
  WIEDEREINGLIEDERUNG IN DAS ERWERBSLEBEN
  Broader term vstup do zaměstnání
  Micro ThesaurusMT 4406 zaměstnanost
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (3) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - Katalogy
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorpéče o postižené osoby
  Non-descriptor care of the disabled
  soin aux invalides
  Betreuung von Pflegebedürftigen
  PÉČE O INVALIDY
  PÉČE O POSTIŽENÉ
  ZVLÁŠTNÍ POMOC
  ATTENDANCE ALLOWANCE
  CARE OF PEOPLE WITH DISABILITIES
  Broader term sociální pomoc
  Micro ThesaurusMT 2836 sociální ochrana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (8) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (4) - Sborníky
  (10) - Studie
  (1) - Učebnice
  (4) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (2) - Vládní materiály
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorpracovní úraz
  Non-descriptor occupational accident
  accident du travail
  Arbeitsunfall
  ÚRAZ NA PRACOVIŠTI
  ÚRAZ V PRÁCI
  ACCIDENT AT THE WORKPLACE
  ACCIDENT AT WORK
  INDUSTRIAL ACCIDENT
  WORK ACCIDENT
  BETRIEBSUNFALL
  Broader term bezpečnost při práci
  Micro ThesaurusMT 4416 organizace práce a pracovní podmínky
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  (4) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (4) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (21) - Příručky
  (3) - Studie
  (15) - Zákony
  (6) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  (2) - Vyhlášky
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorpříspěvek na péči
  Non-descriptor care allowance
  allocation de soins
  Pflegegeld
  PŘÍSPĚVEK PŘI PÉČI O OSOBU BLÍZKOU
  Broader term sociální dávky
  Micro ThesaurusMT 2836 sociální ochrana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (7) - Studie
  (5) - Zákony
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorrodinná solidarita
  Non-descriptor family solidarity
  solidarité familiale
  Familiensolidarität
  SOLIDARITA V RODINĚ
  SOLIDARITÄT IN DER FAMILIE
  Broader term rodina
  Micro ThesaurusMT 2806 rodina
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Studie
  (2) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorrovné zacházení
  Non-descriptor equal treatment
  égalité de traitement
  Gleichbehandlung
  NEROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍ
  NEROVNOPRÁVNOST
  NEROVNÝ PŘÍSTUP
  POZITIVNÍ DISKRIMINACE
  PRINCIP ROVNOSTI
  ROVNÁ PRÁVA
  ROVNÉ POSTAVENÍ
  ROVNOPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ
  ROVNÝ PŘÍSTUP
  STEJNÉ ZACHÁZENÍ
  EQUAL OPPORTUNITY
  EQUAL RIGHTS
  POSITIVE DISCRIMINATION
  PRINCIPLE OF EQUALITY
  PRINCIPLE OF NON-DISCRIMINATION
  UNEQUAL TREATMENT
  DISCRIMINATION POSITIVE
  ÉGALITÉ DE CHANCES
  ÉGALITÉ DES DROITS
  INÉGALITÉ DE TRAITEMENT
  PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION
  PRINCIPE D'ÉGALITÉ
  CHANCENGLEICHHEIT
  GLEICHHEITSGRUNDSATZ
  GRUNDSATZ DER NICHTDISKRIMINIERUNG
  POSITIVE DISKRIMINIERUNG
  UNGLEICHE BEHANDLUNG
  Broader term sociální práva
  Micro ThesaurusMT 1236 práva a svobody
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (12) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (3) - Eseje
  (1) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (25) - Monografie
  (6) - Odborné zprávy
  (21) - Příručky
  (3) - Projevy
  (12) - Sborníky
  (26) - Studie
  (2) - Učebnice
  (2) - Zákony
  (5) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Směrnice
  (5) - Ústavy
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Normy
  (1) - Plány
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading