Search results

 1. Descriptordokument
  Non-descriptor document
  document
  Dokument
  SPIS
  SCHRIFTSTÜCK
  KRONIKA
  Narrower term tiskové komuniké
  korespondence
  slovník
  projev
  audiovizuální dokument
  úřední dokument
  formulář
  šedá literatura
  mikroforma
  ročenka
  monografie
  publikace
  zpráva
  atlas
  vícejazyčný slovník
  slovník zkratek
  encyklopedie
  periodikum
  noviny
  dokumentační nástroj
  kandidátská práce
  životopis
  konferenční sborník
  příručka
  papežská listina
  srovnávací studie
  případová studie
  historický přehled
  citát
  komentář k zákonu
  elektronický dokument
  ilustrace
  inkunábule
  manifest
  rukopis
  plán
  Broader term 3221 dokumentace
  Micro ThesaurusMT 3221 dokumentace
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (42) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (5) - Antologie
  (2) - Almanachy
  (1) - Beletrie
  (6) - Bibliografie
  (7) - Biografie
  (3) - Cestopisy
  (1) - Citáty
  (23) - Deklarace
  (3) - Důvodové zprávy k zákonům
  (4) - Encyklopedie
  (1) - Eseje
  (1) - Faksimile
  (15) - Korespondence
  (2) - Komentované zákony
  (42) - Literatura faktu
  (16) - Memoáry
  (5) - Kolektivní monografie
  (139) - Monografie
  (12) - Obrazová publikace
  (3) - Odborné zprávy
  (25) - Příručky
  (10) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (1) - Rozhovory
  (92) - Sborníky
  (5) - Skripta
  (31) - Seznamy
  (2) - Slovníky jazykové překladové
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (9) - Staré tisky
  (43) - Studie
  (31) - Učebnice
  (3) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (11) - Zákony
  (1) - Časopisy
  (13) - Konferenční materiály
  (9) - Katalogy
  (2) - Charty
  (24) - Komuniké
  (5) - Mezinárodní dohody
  (3) - Nařízení
  (29) - Protokoly
  (2) - Směrnice
  (4) - Smlouvy
  (2) - CD-ROM
  (1) - jdd
  (2) - Normy
  (8) - Parlamentní materiály
  (4) - Plány
  (473) - Soubor dokumentů
  (1) - Usnesení
  (1) - Výroční zprávy
  (1) - Články
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorinformace
  Non-descriptor information
  information
  Information
  INFORMAČNÍ PROSTŘEDEK
  INFORMOVÁNÍ
  SDĚLENÍ
  TECHNICKÁ INFORMACE
  TECHNICKÝ ÚDAJ
  ÚDAJ
  MEANS OF INFORMATION
  TECHNICAL INFORMATION
  INFORMATION TECHNIQUE
  MOYEN D'INFORMATION
  INFORMATIONSMITTEL
  TECHNISCHE INFORMATION
  Narrower term konzultování informace
  výměna informací
  reprodukování
  informační síť
  informační profese
  informační zdroj
  informační médium
  informační systém
  zobrazení
  Broader term 3231 informace a zpracování informací
  Micro ThesaurusMT 3231 informace a zpracování informací
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (12) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (2) - Biografie
  (3) - Eseje
  (1) - Komentované zákony
  (2) - Literatura faktu
  (4) - Kolektivní monografie
  (7) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (11) - Příručky
  (1) - Průvodce
  (1) - Ročenky - monografie
  (14) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (11) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (4) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (8) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorprůmysl informačních technologií
  Non-descriptor information technology industry
  industrie informatique
  Datenverarbeitungsindustrie
  ICT PRŮMYSL
  KOMPUTEROVÝ PRŮMYSL
  POČÍTAČOVÝ PRŮMYSL
  PRŮMYSL ICT
  PRŮMYSL INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
  PRŮMYSL VÝPOČETNÍ TECHNIKY
  COMPUTER INDUSTRY
  Narrower term software
  počítačové zařízení
  Broader term 3236 Informatika
  Micro ThesaurusMT 3236 Informatika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (3) - Slovníky jazykové výkladové
  (1) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorzpřístupňování informací
  Non-descriptor access to information
  accès à l'information
  Informationszugang
  POHYB INFORMACE
  VEŘEJNÁ INFORMACE
  FREE MOVEMENT OF INFORMATION
  PUBLIC INFORMATION
  CIRCULATION DE L'INFORMATION
  INFORMATION DER ÖFFENTLICHKEIT
  INFORMATIONSFLUSS
  Narrower term důvěrná informace
  omezené šíření informací
  digitální propast
  Broader term informační politika
  Micro ThesaurusMT 3231 informace a zpracování informací
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (13) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (1) - Biografie
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (5) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (10) - Monografie
  (8) - Odborné zprávy
  (18) - Příručky
  (13) - Sborníky
  (9) - Studie
  (2) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Zákoníky
  (7) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Diplomová práce
  (2) - CD-ROM
  (4) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading