Search results

 1. Descriptor3611 humanitní vědy
  Non-descriptor humanities
  sciences humaines
  Geisteswissenschaften
  Narrower term vědy o chování
  humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorarcheologie
  Non-descriptor archaeology
  archéologie
  Archäologie
  VYKOPÁVKY
  ALTERTUMSKUNDE
  Broader term humanitní vědy
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Atlasy
  (2) - Encyklopedie
  (4) - Literatura faktu
  (26) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (1) - Přednášky
  (2) - Průvodce
  (1) - Rozhovory
  (11) - Sborníky
  (7) - Studie
  (2) - Katalogy
  (1) - Výroční zprávy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptordemografie
  Non-descriptor demography
  démographie
  Demografie
  VĚDA O POPULACI
  BEVÖLKERUNGSWISSENSCHAFT
  DEMOGRAPHIE
  Narrower term demografický rozbor
  úmrtnost
  porodnost
  sňatečnost
  populační politika
  Broader term 2816 demografie a obyvatelstvo
  Micro ThesaurusMT 2816 demografie a obyvatelstvo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Atlasy
  (2) - Bibliografie
  (1) - Encyklopedie
  (2) - Eseje
  (26) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (17) - Ročenky - monografie
  (9) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (26) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (2) - Mapy
  (42) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorekonomie
  Non-descriptor economics
  science économique
  Wirtschaftswissenschaft
  EKONOMICKÁ NAUKA
  EKONOMICKÁ TEORIE
  HOSPODÁŘSKÁ TEORIE
  NÁRODOHOSPODÁŘSTVÍ
  POLITICKÁ EKONOMIE
  ECONOMIC SCIENCE
  ECONOMIC THEORY
  POLITICAL ECONOMICS
  POLITICAL ECONOMY
  ÉCONOMIE POLITIQUE
  THÉORIE ÉCONOMIQUE
  NATIONALÖKONOMIE
  VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE
  WIRTSCHAFTSTHEORIE
  Broader term humanitní vědy
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (2) - Bibliografie
  (42) - Biografie
  (14) - Encyklopedie
  (23) - Eseje
  (1) - Korespondence
  (2) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (11) - Kolektivní monografie
  (237) - Monografie
  (9) - Odborné zprávy
  (26) - Příručky
  (5) - Projevy
  (17) - Přednášky
  (1) - Průvodce
  (14) - Ročenky - monografie
  (7) - Rozhovory
  (51) - Sborníky
  (1) - Souborné dílo
  (2) - Separáty
  (17) - Skripta
  (53) - Slovníky jazykové překladové
  (59) - Slovníky naučné speciální
  (99) - Studie
  (8) - Slovníky jazykové výkladové
  (78) - Učebnice
  (15) - Úvahy
  (30) - Výbor z díla
  (1) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (3) - Konferenční materiály
  (1) - Diplomová práce
  (6) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Protokoly
  (1) - Směrnice
  (2) - CD-ROM
  (3) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptoretnologie
  Non-descriptor ethnology
  ethnologie
  Ethnologie
  ANTROPOLOGIE
  FOLKLORISTIKA
  KULTURNÍ ANTROPOLOGIE
  SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE
  KULTUROLOGIE
  SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY
  ANTHROPOLOGIE SOCIALE ET CULTURELLE
  SOZIAL- UND KULTURANTHROPOLOGIE
  VÖLKERKUNDE
  Narrower term etnografie
  Broader term humanitní vědy
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Antologie
  (3) - Atlasy
  (4) - Biografie
  (1) - Cestopisy
  (8) - Encyklopedie
  (12) - Eseje
  (1) - Literatura faktu
  (6) - Kolektivní monografie
  (74) - Monografie
  (2) - Příručky
  (4) - Přednášky
  (1) - Průvodce
  (1) - Rozhovory
  (14) - Sborníky
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (37) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (9) - Učebnice
  (6) - Úvahy
  (2) - Výbor z díla
  (8) - Sebrané spisy
  (1) - Katalogy
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorfilozofie
  Non-descriptor philosophy
  philosophie
  Philosophie
  DIALEKTIKA
  EPISTEMOLOGIE
  GNOZEOLOGIE
  NOETIKA
  ONTOLOGIE
  FILOSOFIE
  Narrower term etika
  Broader term humanitní vědy
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (7) - Antologie
  (8) - Beletrie
  (1) - Bibliografie
  (67) - Biografie
  (2) - Citáty
  (2) - Čítanky
  (18) - Encyklopedie
  (151) - Eseje
  (1) - Fejetony
  (3) - Korespondence
  (2) - Literatura faktu
  (7) - Memoáry
  (19) - Kolektivní monografie
  (509) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (26) - Příručky
  (6) - Projevy
  (58) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (1) - arp
  (36) - Rozhovory
  (112) - Sborníky
  (12) - Souborné dílo
  (6) - Skripta
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (30) - Slovníky naučné speciální
  (335) - Studie
  (3) - Slovníky jazykové výkladové
  (40) - Učebnice
  (169) - Úvahy
  (54) - Výbor z díla
  (1) - Zákony
  (37) - Sebrané spisy
  (3) - Konferenční materiály
  (1) - Soubor dokumentů
  (2) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorhistorie
  Non-descriptor history
  histoire
  Geschichtswissenschaft
  DĚJEPIS
  DĚJINY NÁRODŮ
  HISTORICKÁ VĚDA
  HISTORIOGRAFIE
  GESCHICHTE
  Narrower term historie starověku
  soudobá historie
  historie středověku
  novější historie
  prehistorie
  světová historie
  Broader term humanitní vědy
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (1) - Antologie
  (5) - Atlasy
  (2) - Beletrie
  (2) - Bibliografie
  (42) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (3) - Encyklopedie
  (30) - Eseje
  (9) - Korespondence
  (10) - Literatura faktu
  (13) - Memoáry
  (27) - Kolektivní monografie
  (261) - Monografie
  (3) - Obrazová publikace
  (8) - Odborné zprávy
  (15) - Příručky
  (1) - Projevy
  (10) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (13) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (151) - Sborníky
  (3) - Seznamy
  (6) - Slovníky jazykové překladové
  (6) - Slovníky naučné speciální
  (1) - Staré tisky
  (77) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (7) - Učebnice
  (13) - Úvahy
  (6) - Výbor z díla
  (3) - Sebrané spisy
  (4) - Katalogy
  (1) - Komuniké
  (1) - Protokoly
  (2) - CD-ROM
  (2) - jdd
  (1) - Výzkumné zprávy
  (20) - Soubor dokumentů
  (13) - Výroční zprávy
  (14) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorjazykověda
  Non-descriptor linguistics
  linguistique
  Sprachwissenschaft
  APLIKOVANÁ LINGVISTIKA
  DĚJINY JAZYKA
  FILOLOGIE
  FONETIKA
  FONOLOGIE
  GRAMATIKA
  JAZYKOZPYT
  LINGVISTIKA
  MATEMATICKÁ LINGVISTIKA
  MLUVNICE
  MORFOLOGIE
  ORTOGRAFIE
  PRAVOPIS
  SÉMANTIKA
  SYNTAX
  GRAMMAR
  LEXICOLOGY
  PHONETICS
  PRONUNCIATION
  SEMANTICS
  GRAMMAIRE
  LEXICOLOGIE
  PHONÉTIQUE
  PRONONCIATION
  SÉMANTIQUE
  ANGEWANDTE SPRACHWISSENSCHAFT
  GRAMMATIK
  LEXIKOLOGIE
  LINGUISTIK
  MORPHOLOGIE
  PHONETIK
  PRAGMALINGUISTIK
  SEMANTIK
  SPRACHFORSCHUNG
  SPRECHTECHNIK
  Narrower term jazyk
  živý jazyk
  jazyková politika
  Broader term humanitní vědy
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (6) - Atlasy
  (2) - Beletrie
  (1) - Bibliografie
  (7) - Biografie
  (1) - Cestopisy
  (7) - Encyklopedie
  (6) - Eseje
  (3) - Fejetony
  (1) - Hesláře
  (2) - Korespondence
  (3) - Memoáry
  (7) - Kolektivní monografie
  (104) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (6) - Odborné zprávy
  (50) - Příručky
  (7) - Přednášky
  (1) - Průvodce
  (1) - Rozhovory
  (24) - Sborníky
  (7) - Souborné dílo
  (3) - Skripta
  (47) - Slovníky jazykové překladové
  (30) - Slovníky naučné speciální
  (82) - Studie
  (160) - Slovníky jazykové výkladové
  (44) - Učebnice
  (3) - Úvahy
  (4) - Výbor z díla
  (3) - Sebrané spisy
  (1) - CD-ROM
  (1) - Plány
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorkulturní geografie
  Non-descriptor cultural geography
  géographie culturelle
  Kulturgeografie
  KULTURELLE GEOGRAFIE
  KULTURELLE GEOGRAPHIE
  KULTURGEOGRAPHIE
  Broader term zeměpis
  Micro ThesaurusMT 3606 přírodní a aplikované vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Cestopisy
  (1) - Encyklopedie
  (97) - Monografie
  (2) - Obrazová publikace
  (2) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Průvodce
  (1) - Studie
  (2) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptorpolitologie
  Non-descriptor political science
  science politique
  politische Wissenschaft
  POLITICKÉ VĚDY
  STÁTOVĚDA
  TEORIE POLITIKY
  POLITIKWISSENSCHAFT
  POLITOLOGIE
  Broader term humanitní vědy
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Antologie
  (2) - Bibliografie
  (12) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (35) - Encyklopedie
  (61) - Eseje
  (1) - Fejetony
  (1) - Korespondence
  (16) - Literatura faktu
  (4) - Memoáry
  (24) - Kolektivní monografie
  (291) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (22) - Příručky
  (8) - Projevy
  (11) - Přednášky
  (11) - Rozhovory
  (123) - Sborníky
  (24) - Skripta
  (2) - Slovníky jazykové překladové
  (38) - Slovníky naučné speciální
  (2) - Staré tisky
  (185) - Studie
  (5) - Slovníky jazykové výkladové
  (109) - Učebnice
  (35) - Úvahy
  (15) - Výbor z díla
  (1) - Zákoníky
  (4) - Zákony
  (11) - Sebrané spisy
  (4) - Konferenční materiály
  (2) - Katalogy
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Plány
  (3) - Soubor dokumentů
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading