Search results

 1. Descriptorhospodářská spolupráce
  Non-descriptor economic cooperation
  coopération économique
  wirtschaftliche Zusammenarbeit
  EKONOMICKÁ KOOPERACE
  EKONOMICKÁ SPOLUPRÁCE
  HOSPODÁŘSKÁ KOOPERACE
  HOSPODÁŘSKÁ SOUČINNOST
  Broader term politika spolupráce
  Micro ThesaurusMT 0811 politika spolupráce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (41) - Monografie
  (7) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (21) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (33) - Studie
  (5) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (4) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (3) - Mezinárodní dohody
  (1) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  (3) - Plány
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorhospodářská unie
  Non-descriptor economic union
  union économique
  Wirtschaftsunion
  Broader term hospodářský systém
  Micro ThesaurusMT 1621 hospodářská struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Bibliografie
  (4) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (5) - Studie
  (1) - Mezinárodní dohody
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorměnové relace
  Non-descriptor monetary relations
  relation monétaire
  Währungsbeziehungen
  Narrower term měnová spolupráce
  měnová integrace
  měnová dohoda
  Evropská platební unie
  měnová unie
  měnová oblast
  Broader term 2406 měnové relace
  Micro ThesaurusMT 2406 měnové relace
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (12) - Subject terms file
  Bibl.records (12) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Ročenky - monografie
  (3) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptormezinárodní finance
  Non-descriptor international finance
  finances internationales
  internationale Finanzen
  Narrower term zahraniční dluh
  mezinárodní půjčka
  Skupina deseti
  mezinárodní likvidita
  mezinárodní platba
  finanční dohoda
  měnová krize
  devizové rezervy
  mezinárodní měnový systém
  Skupina dvaceti čtyř
  Broader term 2406 měnové relace
  Micro ThesaurusMT 2406 měnové relace
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (14) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - E-kniha
  (1) - Eseje
  (1) - Kolektivní monografie
  (19) - Monografie
  (1) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (6) - Studie
  (12) - Učebnice
  (1) - Výzkumné zprávy
  (4) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptormezinárodní politika
  Non-descriptor international affairs
  politique internationale
  internationale Politik
  INTERNACIONÁLNÍ POLITIKA
  INTERNACIONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
  MEZINÁRODNÍ ZÁLEŽITOSTI
  INTERNATIONAL POLITICS
  AFFAIRES INTERNATIONALES
  INTERNATIONALE ANGELEGENHEITEN
  WELTPOLITIK
  Narrower term vztahy mezi Severem a Jihem
  nový ekonomický řád
  dvoustranné vztahy
  diplomatické vztahy
  hospodářské vztahy
  vztahy mezi Východem a Západem
  mezinárodní vztahy
  mnohostranné vztahy
  vnitroněmecké vztahy
  oficiální návštěva
  mezinárodní pomoc
  mezinárodní sankce
  mezinárodní schůzka
  hospodářské sankce
  vojenské sankce
  vyšetřovací mise
  Broader term 0806 mezinárodní politika
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (17) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Antologie
  (4) - Bibliografie
  (9) - Biografie
  (3) - Deklarace
  (3) - Encyklopedie
  (7) - Eseje
  (4) - Korespondence
  (22) - Literatura faktu
  (23) - Memoáry
  (4) - Kolektivní monografie
  (246) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (7) - Příručky
  (43) - Projevy
  (10) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (34) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (55) - Sborníky
  (3) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (13) - Slovníky naučné speciální
  (1) - Staré tisky
  (70) - Studie
  (2) - Slovníky jazykové výkladové
  (11) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (16) - Konferenční materiály
  (4) - Mezinárodní dohody
  (1) - Protokoly
  (1) - isn
  (1) - Smlouvy
  (152) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading