Search results

 1. Descriptorhospodářský cyklus
  Non-descriptor economic cycle
  cycle économique
  Konjunkturzyklus
  Narrower term cyklická fluktuace
  hospodářské výkyvy
  strukturální výkyvy
  inflace
  hospodářská recese
  hospodářská obnova
  stabilizace hospodářství
  hospodářská stagnace
  Broader term 1611 ekonomický růst
  Micro ThesaurusMT 1611 ekonomický růst
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (1) - Rozhovory
  (1) - Sborníky
  (4) - Studie
  (1) - Úvahy
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorkonjunkturální nezaměstnanost
  Non-descriptor cyclical unemployment
  chômage conjoncturel
  konjunkturelle Arbeitslosigkeit
  CYKLICKÁ NEZAMĚSTNANOST
  CHÔMAGE CYCLIQUE
  KONJUNKTURBEDINGTE ARBEITSLOSIGKEIT
  ZYKLISCHE ARBEITSLOSIGKEIT
  Broader term nezaměstnanost
  Micro ThesaurusMT 4406 zaměstnanost
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorpolitika úsporných opatření
  Non-descriptor austerity policy
  politique d'austérité
  Sparpolitik
  POLITIKA OMEZOVÁNÍ
  ÚSPORNÁ OPATŘENÍ STÁTU
  POLITIQUE DE RIGUEUR
  AUSTERITY-POLITIK
  Broader term hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorpropouštění z ekonomických důvodů
  Non-descriptor redundancy
  licenciement économique
  Entlassung aus wirtschaftlichem Grund
  Broader term propuštění
  Micro ThesaurusMT 4406 zaměstnanost
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorprotikrizový plán
  Non-descriptor anti-crisis plan
  plan anticrise
  Antikrisenplan
  Broader term krátkodobá hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Projevy
  (1) - Rozhovory
  (3) - Sborníky
  (1) - Úvahy
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorpřerušení práce z technických důvodů
  Non-descriptor temporary layoff
  chômage technique
  betrieblich bedingte Arbeitslosigkeit
  DOČASNÁ NEZAMĚSTNANOST
  NUCENÁ DOVOLENÁ
  ODSTÁVKA
  PRACOVNÍ ODSTÁVKA
  LAYOFF
  TECHNISCH BEDINGTE ARBEITSLOSIGKEIT
  Broader term nezaměstnanost
  Micro ThesaurusMT 4406 zaměstnanost
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (1) - Příručky
  subject heading

  subject heading