Search results

 1. Descriptor1606 hospodářská politika
  Non-descriptor economic policy
  politique économique
  Wirtschaftspolitik
  Narrower term hospodářská podpora
  hospodářské plánování
  hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptoralokace zdrojů
  Non-descriptor allocation of resources
  allocation des ressources
  Mittelgewährung
  PŘIDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ
  Broader term hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorcenová politika
  Non-descriptor prices policy
  politique des prix
  Preispolitik
  CENOVÝ REŽIM
  CENOVÝ SYSTÉM
  PRICE SYSTEM
  RÉGIME DE PRIX
  PREISSYSTEM
  PREISVORSCHRIFT
  Narrower term řízení cen
  zveřejňování cen
  cenová nerovnost
  dohodnutí cen
  tvorba cen
  indexace cen
  cenový index
  společná cenová politika
  cenová regulace
  cenová podpora
  cenová stabilita
  harmonizace cen
  Broader term 2451 ceny
  Micro ThesaurusMT 2451 ceny
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (15) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (6) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (1) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (4) - Studie
  (2) - Učebnice
  (15) - Zákony
  (3) - Konferenční materiály
  (5) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptordeflace
  Non-descriptor deflation
  déflation
  Deflation
  DEFLAČNÍ POLITIKA
  DEFLATIONARY POLICY
  POLITIQUE DÉFLATIONNISTE
  DEFLATIONISTISCHE POLITIK
  Broader term hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorderegulace
  Non-descriptor deregulation
  déréglementation
  Aufhebung wirtschaftlicher Reglementierungen
  LIBERALIZACE
  ZRUŠENÍ HOSPODÁŘSKÝCH OMEZENÍ
  DÉRÉGULATION
  DEREGULIERUNG
  Broader term hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorekonomická integrace
  Non-descriptor economic integration
  intégration économique
  wirtschaftliche Integration
  HOSPODÁŘSKÁ INTEGRACE
  SJEDNOCOVACÍ POSTUPY
  SJEDNOCOVACÍ PROCESY
  ZAČLENĚNÍ DO SPOLEČNÉ EKONOMIKY
  Narrower term globalizace
  průmyslová integrace
  Broader term hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (12) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Bibliografie
  (1) - Eseje
  (27) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Projevy
  (13) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (30) - Studie
  (4) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorekonomická konverze
  Non-descriptor economic conversion
  conversion économique
  Umstellung der Wirtschaft
  EKONOMICKÁ PŘESTAVBA
  HOSPODÁŘSKÁ KONVERZE
  NOVÁ KONCEPCE HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE
  PŘIZPŮSOBENÍ EKONOMIKY
  ECONOMIC RECONVERSION
  RECONVERSION ÉCONOMIQUE
  ANPASSUNG DER WIRTSCHAFT
  Broader term hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Důvodové zprávy k zákonům
  (2) - Eseje
  (4) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (2) - Ročenky - monografie
  (4) - Sborníky
  (11) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Konferenční materiály
  (3) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Plány
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorenergetická politika
  Non-descriptor energy policy
  politique énergétique
  Energiepolitik
  Narrower term energetická krize
  distribuce energie
  energetické právo
  úspora energie
  energetická lokalita
  energetický výzkum
  vyřazování elektráren z provozu
  agroenergie
  umísťování elektráren
  ukládání energie
  přeprava energie
  mírové využití energie
  energetická bilance
  soběstačnost v zásobování energií
  energetická rozvodná síť
  náhradní palivo
  evropská energetická charta
  energetická diverzifikace
  Broader term 6606 energetická politika
  Micro ThesaurusMT 6606 energetická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (26) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Bibliografie
  (1) - Eseje
  (1) - Fejetony
  (1) - Judikáty
  (1) - Komentované zákony
  (7) - Kolektivní monografie
  (23) - Monografie
  (2) - Příručky
  (3) - Ročenky - monografie
  (22) - Sborníky
  (20) - Studie
  (1) - Učebnice
  (5) - Zákony
  (1) - Nařízení
  (2) - Směrnice
  (1) - CD-ROM
  (1) - Vládní materiály
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorfinanční politika
  Non-descriptor financial policy
  politique financière
  Finanzpolitik
  FINANČNÍ REFORMA
  FINANCIAL REFORM
  RÉFORME FINANCIèRE
  FINANZREFORM
  Broader term volný pohyb kapitálu
  Micro ThesaurusMT 2421 volný pohyb kapitálu
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Almanachy
  (2) - Encyklopedie
  (3) - Eseje
  (1) - Komentované zákony
  (39) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (3) - Ročenky - monografie
  (6) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (5) - Slovníky jazykové překladové
  (5) - Slovníky naučné speciální
  (22) - Studie
  (6) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Zákony
  (1) - Statistiky
  (8) - Komuniké
  (1) - Rozpočty
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptorhospodářská dohoda
  Non-descriptor economic agreement
  accord économique
  Wirtschaftsabkommen
  EKONOMICKÁ DOHODA
  Broader term mezinárodní dohoda
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (6) - Monografie
  (3) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Smlouvy
  subject heading

  subject heading